Výpis systémových zpráv

Veřejný vodovod, zapojení zdroje vody, vrt VZ – 1, vodojem + úpravna vody

Datum uveřejnění 12.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.09.2018
Označení verze Aktuální  (20.11.2018 14:28:46)
Systémové číslo P18V00007442
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Veřejný vodovod, zapojení zdroje vody, vrt VZ – 1, vodojem + úpravna vody
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je stavba vodovodu a objektů na něm navržených v běžném provedení s užitím běžných trubních materiálů, trub, tvarovek a armatur. V rámci předmětné stavby se mění stávající koncepce a napravuje se stávající nevyhovující stav zásobení obce Věžnice pitnou vodou. Stavbou bude zajištěno jímání, úprava, akumulace, doprava a distribuce pitné vody ke spotřebiteli. Stavební objekty: SO 001 PRÁCE PŘÍPRAVNÉ, KOORDINAČNÍ A PŘIDRUŽENÉ, SO 010 REKONSTRUKCE SVODNÉHO ŘÁDU, SO 020 ČERPACÍ STANICE č. 1 (ČS – JÍMACÍ ÚZEMÍ), SO 030 VÝTLAČNÝ ŘAD č. 1, ČS 1 – VDJ VĚŽNICE, SO 040 ČERPACÍ STANICE č. 2 (ČS – VRT VZ-1), SO 050 OPLOCENÍ ČS 2, SO 060 VÝTLAČNÝ ŘAD č. 2, ČS 2 - ČS 1, SO 070 VODOJEM + ÚV VĚŽNICE, SO 080 OPLOCENÍ VDJ, SO 090 ODPAD Z VDJ, SO 100 ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED VDJ, SO 110 OPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍ CESTY, SO 120 PŘÍVODNÝ ŘAD, SO 130 REKONSTRUKCE ÚSEKU ŘADU A, ŘADU A1, SO 140 PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, SO 150 RUŠENÍ SÍTÍ A OBJEKTŮ, SO 160 PŘÍPOJKA + ROZVOD NN. Provozní soubory: PS 01 ČERPACÍ STANICE č. 1, PS 02 ČERPACÍ STANICE č. 2, PS 03 VODOJEM + ÚV VĚŽNICE, PS 04 SIGNALIZACE + PŘENOS DAT.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 18 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-040638
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce na výstavbě úpraven vody
  • Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
Datum ukončení příjmu nabídek 03.10.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Veřejný vodovod, zapojení zdroje vody, vrt VZ – 1, vodojem + úpravna vody
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Věžnice
IČO 00373966
Adresa
Věžnice 49
58827 Jamné
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-029007

Nahoru