Výpis systémových zpráv

Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská

Datum uveřejnění 21.02.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.01.2018
Označení verze Aktuální  (28.12.2018 12:25:22)
Systémové číslo P18V00001179
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení víceúčelového hřiště s umělým povrchem a asfaltového okruhu pro kola.
Stavba je rozdělena na objekty:
SO 01 Víceúčelové hřiště
SO 02 Asfaltový okruh pro kola, koloběžky a in-line

SO 01 Víceúčelové hřiště
Sportovní plocha bude provedena s dodávkou umělého povrchu sestávajícího z vodopropustného tartanu tl. 10 mm v červeném a modrém odstínu a pružné podkladní vrstvy tl. 30 mm. Plocha bude sloužit pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou, streetbal a bude vybavena sportovním vybavením a záchytným oplocením. Odvodnění plochy je navrženo jako hloubkové, vybudováním sběrného systému. Drenážní systém bude ukončen novou kontrolní PVC šachtou a přípojkou vnitřní kanalizace PVC DN 200mm s napojením na novou pojistnou zasakovací jímku.

SO 02 Asfaltový okruh pro kola, koloběžky a in-line
Asfaltový okruh bude sloužit pro kola, koloběžky a in-line. Odvodnění je navrženo jako povrchové s odtokem dešťových vod po příčně spádovaných plochách volně do okolního terénu.
U zpevněných ploch bude dodán základní mobiliář (lavičky, odpadkové koše a stojany na kola).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 111 951,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 31.01.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Veřejně přístupné sportoviště Staré Město ul. Michalská
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Staré Město
IČO 00567884
Adresa
náměstí Hrdinů 100
68603 Staré Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 234663

Nahoru