Výpis systémových zpráv

Vejprnice - novostavba třídírny vajec

Datum uveřejnění 28.01.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.01.2016
Označení verze Aktuální  (11.05.2016 21:58:54)
Systémové číslo P16V00000361
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vejprnice - novostavba třídírny vajec
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je novostavba haly pro třídírnu vajec a přilehlých prostorů. Příjmový sklad
netříděných vajec, na který navazuje vlastní prostor třídírny vajec. Na tuto část navazuje provoz pro
mytí plastových přepravních obalů (proložek), prokladů a palet. Na konci je prostor pro foliování
a balení pro expedici. Poslední část je expediční sklad. Vstup do objektu pro zaměstnance je navržen
se vstupní hygienickou smyčkou. Dále navazuje na administrativní místnost a prostor pro řidiče.
Zastavěná plocha je celkem 4660 m2.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Projektová dokumentace (Příloha č. 1)
- Výkaz výměr stavby (Příloha č. 2)
Způsob řešení ocelové konstrukce – možnost návrhu vlastního řešení:
Zadavatel umožňuje uchazeči výběrového řízení, při dodržení všech rozměrů ocelové konstrukce
stavby (půdorysné rozměry, modulové rozměry, světlá výška stavby, celková výška stavby…),
předložit vlastní stavební a statické řešení při dodržení platných norem a předpisů s důrazem na
nejnižší možnou nabídkovou cenu.
Navržené řešení musí respektovat podmínky vydaného stavebního povolení.
Součástí tohoto VŘ není dodávka technologie pro třídění vajec.
Přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace, ve formátu .xls/.xlsx v digitální podobě na CD, poskytne
zadavatel na písemnou žádost uchazeče, doručenou e-mailem kontaktní osobě zadavatele, uvedenou
v článku 5. této zadávací dokumentace. V žádosti bude uvedeno obchodního jména uchazeče
a jméno osoby, které za uchazeče dokumentaci na CD bude přebírat.
Vyžádané přílohy zadávací dokumentace na CD si zájemci vyzvednou osobně u kontaktní osoby
zadavatele pro toto výběrové řízení:
- v sídle zadavatele, v předem dohodnutém termínu a čase, a/nebo
- během prohlídky staveniště (viz bod 6.2 zadání).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 65 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 18.02.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Vejprnice - novostavba třídírny vajec
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.
IČO 25243811
Adresa
Nebanice 30
35002 Nebanice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 527283

Nahoru