Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vamberk – dostavba kanalizačního systému

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 06.06.2012  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 16.03.2012
Označení verze Aktuální  (06.06.2012 09:04:45)
Systémové číslo P12V00000772
Stav zakázka byla zrušena (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vamberk – dostavba kanalizačního systému
Druh Stavební práce
Popis Projekt řeší odkanalizování 204 EO v místní části Merklovice o celkové délce 1783,10 m – stoka B, B1.

Stoka B je navržena jako oddílná, ve spodní části obce je navrženo přepojení stávající jednotné kanalizace z jižnější části obce Merklovice. Stoka B1 je navržena jako odlehčovací stoka ze stoky B.
Stavba se nachází v zastavěné části obce Merklovice. Trasa je převážně vedena v komunikaci ve správě SÚS. Budoucím staveništěm pro výstavbu gravitačních stok jsou převážně pozemky ve vlastnictví obce a v komunikacích ve správě SÚS. Jedná se především o komunikace a zatravněné plochy.V rámci plnění předmětu veřejné zakázky jsou navrženy nové stoky gravitační kanalizace z PP a železobetonu DN 150, 250 a 300 mm. Stoková síť bude doplněna typovými spojnými, lomovými a revizními šachtami z betonových prefa dílů o 1000 mm. U kanalizačních šachet bude žlab obložen čedičem.Na potrubí stok je uvažováno s osazením odboček pro výhledové napojení domovních přípojek DN 150 a 200 mm v počtu cca 69 kusů a jejich provedení mimo komunikaci po veřejných pozemcích.V rámci objektu „Napojovací body“ (potrubí DN 150mm) dojde ke křížení s Merklovickým potokem v deseti případech.Součástí výstavby bude i připojení stávající stoky od objektů družstva. Před napojením na nově budovanou stoku bude provedena odlehčovací komora.Technická specifikace:

Délka gravitační kanalizace činí celkem: 1783,10 m
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 03.04.2012 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vamberk
IČO 00275492
Adresa
Husovo náměstí 1
51754 Vamberk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054319

Nahoru