Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00584 – Vybudování parkovacího domu v...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 27.12.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.12.2021
Označení verze Aktuální  (28.06.2022 10:07:46)
Systémové číslo P21V00009766
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00584 – Vybudování parkovacího domu v Adamově – 1. etapa“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Parkovací dům“ vypracované projektantem Ing. Erik Volf, IČO: 68670109, se sídlem Masarykova 24, 678 01 Blansko, autorizace pro pozemní stavby, číslo v seznamu ČKAIT 1004586 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění této zakázky je 1. etapa projektu. Projektová dokumentace v rámci poskytnutí maximálního množství informací účastníkům obsahuje i informace ke 2. etapě, která ale není předmětem plnění této zakázky.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2021-048511
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
Datum ukončení příjmu nabídek 03.03.2022 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00584 – Vybudování parkovacího domu v Adamově – 1. etapa“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Adamov
IČO 00279889
Adresa
Pod Horkou 101/2
67904 Adamov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218908

Nahoru