Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00537 – Rozšíření a vybavení vývojového...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.05.2021  
Označení verze Aktuální  (23.06.2021 13:09:58)
Systémové číslo P21V00003375
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00537 – Rozšíření a vybavení vývojového oddělení ve společnosti Czech Aerosol a.s. – dodávka multifunkčního míchacího centra – nové vyhlášení“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – míchacího centra vč. příslušenství, a to za podmínek uvedených dále v rámci projektu s názvem Rozšíření a vybavení vývojového oddělení ve společnosti Czech Aerosol a.s., registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019488. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové, kvalitativní a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dodávku, dopravu, montáž, uvedení do provozu a v konkrétních případech i zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude v každé části dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro zařízení budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace
Výrobní technologii tvoří 1 kus procesní míchací a homogenizační zařízení.
 Tlaková nerezová nádoba s míchacím zařízením, vybavená průtočným homogenizačním zařízením
 Nádoba bude konstruována dvojitým pláštěm pro potřeby ohřevu surovin a chlazení produktu a možností připojení vakua.
 Bude vybavena vakuovým systémem s otvory/cestami, které umožňují vstup i výstup suroviny/hmoty za výrobního procesu
 Využitelný výrobní objem 25 litrů
 Hlavní součástí procesního strojního zařízení musí být jedno multifunkční zařízení pro dispergaci, čerpání, nasávání ingrediencí vybavené frekvenčním měničem pro regulaci otáček
 Procesní zařízení musí být vybavené systémem čištění CIP(Cleaning In Place)
 Kónické dno nádoby
 Zařízení musí být vybaveno snímačem teploty umístěným u výpustě hlavní nádoby
 Vypouštění produktu bez použití dodatečného čerpadla
 Možnost přidávání práškových surovin přímo do dispergační zóny multifunkčního zařízení bez použití vakua
 Možnost přidávání kapalných surovin přímo do dispergační zóny multifunkčního zařízení bez použití vakua.
 Pohon procesního zařízení pomocí řemenového pohonu jako mechanická ochrana proti přetížení.
 Míchací zařízení musí být vybaveno stěrkami stírajícími vnitřní stěny nádoby. Stěrky jsou vyrobeny / konstruovány v takovém tvaru, aby docházelo k ulpívání pouze minimálnímu množství produktu.
 Strojní zařízení musí být schopno bez pomocných čerpadel zpracovávat produkty o maximální viskozitě 100 PAS.
 Výška stroje v otevřeném a zavřeném stavu maximálně 1800 mm.
 Šířka stroje v otevřeném a zavřeném stavu maximálně 105 mm.
 Hloubka stroje v otevřeném a zavřeném stavu maximálně 1300 mm.
 Možnost využití minimálního množství 30 – 40 % z využitelného objemu nádoby se zárukou dostatečného promíchání a homogenizace.
 Nádoba strojního zařízení musí být vybaven pohledovým okénkem s osvětlením výrobního prostoru nádoby.
Ovládání stroje:
Ovládací panel procesního zařízení musí být vybaven funkcemi
 míchadlo zapnout / vypnout
 homogenizátor zapnout / vypnout
 frekvenční měnič se zobrazováním rychlosti otáček
 display se zobrazením teploty produktu
 bezpečnostní vypínač.
Tepelný výměník:
 Součástí dodávky je také tepelný výměník pro zajištění ohřevu surovin a chlazení produktu.
Technická specifikace:
 mobilní nezávislá jednotka na kolečkách jehož oběhovým médiem je voda o teplotě maximálně 90 st.C.
 Zařízení musí být vybaveno vlastní řídící jednotkou s digitální indikací nastavené hodnoty.
 Výkon zařízení je požadován pro ohřev 8 – 10 kW a pro chlazení 24 - 26kW.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 08.06.2021 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Czech Aerosol, a.s.
IČO 49901869
Adresa
Velvěty 33
41501 Rtyně nad Bílinou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 638700

Nahoru