Výpis systémových zpráv

„V 00427 – oprava místní komunikace ul. Tyršova v obci Bílovice nad Svitavou“

Datum uveřejnění 21.08.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.08.2019
Označení verze Aktuální  (17.09.2019 15:04:22)
Systémové číslo P19V00007231
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00427 – oprava místní komunikace ul. Tyršova v obci Bílovice nad Svitavou“
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Oprava místní komunikace v obci Bílovice nad Svitavou“ identifikační číslo 117D8220A1557. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Oprava komunikace v ulici Tyršova, zřízení výhybny“ vypracované hlavním projektantem Ing. Milan Zezula, se sídlem Pod Nemocnicí 597/9, 625 00 Brno, IČO: 16332318, projektant Ing. Ivan Zbořil, se sídlem Vedlejší 8, Brno 625 00, IČO: 46339221, ČKAIT: 1001457, autorizace v oboru pozemní stavby, požárně bezpečnostní řešení Lubomír Macháček (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
Datum ukončení příjmu nabídek 06.09.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Bílovice nad Svitavou
IČO 00281581
Adresa
Těsnohlídkovo náměstí 1000
66401 Bílovice nad Svitavou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-038509

Nahoru