Výpis systémových zpráv

„V 00424 – Revitalizace výrobního areálu EVROmat – Ústí nad Labem ETAPA II – zpevněné plochy“

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 12.07.2019  
Datum zrušení 05.09.2019
Označení verze Aktuální  (09.09.2019 21:46:29)
Systémové číslo P19V00005976
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00424 – Revitalizace výrobního areálu EVROmat – Ústí nad Labem ETAPA II – zpevněné plochy“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených výstavbou zpevněných ploch souvisejících s projektem zadavatele s názvem „Revitalizace výrobního areálu společnosti EVROmat a.s. v Ústí nad Labem“, registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014748, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Revitalizace výrobního areálu EVROmat – Ústí nad Labem ETAPA II“ vypracované projektantem instinkt projekt, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 06071490, odpovědný projektant Ing. arch. Bohumil Lancman, číslo v seznamu ČKA 03723 a projektantem haly Astron Buildings s.r.o., se sídlem Kojetínská 3228, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 63319675, odpovědná osoba B. Tomášek (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění této zakázky jsou pouze položky uvedené ve výkazu výměr.
Projektová dokumentace se týká celého investičního záměru zadavatele a je poskytnuta v plném rozsahu z toho důvodu, aby účastníci měli komplexní informaci o tom, co vše bude na místě realizace probíhat.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 12.08.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název EVROmat a.s.
IČO 25448455
Adresa
Tovární 1932
40001 Ústí nad Labem
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-029290

Nahoru