Výpis systémových zpráv

„V 00399B – střecha a světlíky“

Datum uveřejnění 14.08.2019  
Označení verze Aktuální  (14.08.2019 15:43:25)
Systémové číslo P19V00007032
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00399B – střecha a světlíky“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi při rekonstrukci střechy v souvislosti s projektem zadavatele s názvem „Energetické úspory na průmyslovém objektu společnosti IPT Alfa s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017676, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Zateplení haly alfa - Zateplení střechy 2“ vypracované projektantem ArchEnergy s.r.o., Sokolovská 1105/100, 323 00 Plzeň, IČ: 01795937, odpovědný projektant Ing. arch. Petr Kvasnička, číslo autorizace ČKAIT 0202167, autorizace v oboru pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění této zakázky jsou pouze položky uvedené ve výkazu výměr.
Projektová dokumentace se týká celého investičního záměru zadavatele a je poskytnuta v plném rozsahu z toho důvodu, aby účastníci měli komplexní informaci o tom, co vše bude na místě realizace probíhat.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Střešní práce a jiné specializované stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.09.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název IPT ALFA s.r.o.
IČO 07506171
Adresa
Korunní 810
10100 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-015775

Nahoru