Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00380C stavební práce – LED osvětlení“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 26.04.2019  
Označení verze Aktuální  (26.06.2019 12:18:41)
Systémové číslo P19V00003311
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00380C stavební práce – LED osvětlení“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka a výměna svítidel v prostorách zadavatele. Technické parametry jsou definované tak, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy uvedené hodnoty představují minimální standard a účastníci mohou nabídnout lepší řešení, které bude technicky proveditelné bez dodatečných víceprací. Tato zakázka zahrnuje dopravu a instalaci v místě určeném zadavatelem.
Zakázka je zadávána v souvislosti s projektem zadavatele s názvem „Energetické úspory na průmyslovém objektu společnosti IPT Beta s.r.o.“, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Zateplení haly BETA“ vypracované projektantem ArchEnergy s.r.o., Sokolovská 1105/100, 323 00 Plzeň, IČ: 01795937, odpovědný projektant Ing. arch. Petr Kvasnička, číslo autorizace ČKAIT 0202167, autorizace v oboru pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění této zakázky jsou pouze položky uvedené ve výkazu výměr.
Projektová dokumentace se týká celého investičního záměru zadavatele a je poskytnuta v plném rozsahu z toho důvodu, aby účastníci měli komplexní informaci o tom, co vše bude na místě realizace probíhat.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Elektrické zdroje světla a svítidla
Datum ukončení příjmu nabídek 03.06.2019 11:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název IPT BETA s.r.o.
IČO 07506180
Adresa
Korunní 810
10100 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-013559

Nahoru