Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00375 – dodávka hybridní fotovoltaické...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 16.04.2019  
Označení verze Aktuální  (16.05.2019 11:50:26)
Systémové číslo P19V00002998
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00375 – dodávka hybridní fotovoltaické elektrárny“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Fotovoltaická elektrárna o výkonu 14,58 kWp a baterie o kapacitě 9,6 kWh pro společnost Miroslav Hajný“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013879. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude vybudována na střeše objektu na p.p.č.636 v k.ú. Hlubočky [639524]. Elektrárna bude tvořena maximálně 54 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 270 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí minimálně 14,58 kWp / 9,6 kWh. Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení DC části do hybridního střídače, napojení AC části hybridního střídače do hlavního rozvaděče objektu. Tolerance rozměrů panelů je +-10 % u rozměrů délky a šířky panelů tak, aby se tyto daly instalovat na místo k tomu určené (výslovně je možná i větší změna rozměrů panelů nad uvedenou toleranci ale to jen v případě, kdy účastník prokáže, že je možné takto změněné panely nainstalovat na místo určení aniž by došlo ke zhoršení parametrů elektrárny např. z důvodu zastínění, apod.). Rozměr tloušťky panelů je doporučený s ohledem na nosnost střechy
Veškeré technické podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace a výkaz výměr představuje popis minimálních parametrů technického řešení. Účastníci výslovně mohou nabídnout i jiné lepší technické řešení s tím, že dle tohoto technického řešení příslušně upraví výkaz výměr a toto technické řešení popíší a doloží (produktové listy výrobců jednotlivých zařízení apod.) tak, aby zadavatel mohl posoudit splnění minimálních požadovaných podmínek.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Solární energie
Datum ukončení příjmu nabídek 03.05.2019 09:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Miroslav Hajný
IČO 61618128
Adresa
Olomoucká 357
78365 Hlubočky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-011108

Nahoru