Výpis systémových zpráv

„V 00367 – Úspory energie ve společnosti SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o.“

Datum uveřejnění 26.02.2019  
Označení verze Aktuální  (27.03.2019 09:16:19)
Systémové číslo P19V00001397
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00367 – Úspory energie ve společnosti SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o.“
Druh Dodávky
Popis Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených s dodávkou technologie energetických úspor a využití odpadního tepla souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Úspory energie ve společnosti SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o.“, kterým jsou práce podle projektové dokumentace vypracované projektantem HJ project, spol. s r.o., se sídlem Maškova 863/9, Černá Pole, 614 00 Brno, IČ: 26899159, odpovědný projektant Ing. Eduard Havelka, autorizace v oboru technika prostředí staveb - Rozsah specializace vytápění a vzduchotechnika pro autorizované techniky, číslo v seznamu ČKAIT 1001525 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Základní technická specifikace
Předmětem plnění je zajištění nové vzduchotechniky a chlazení pro výrobní prostor staré haly v místech nové finské linky, staré linky a krájení knedlíků dle požadovaných parametrů. Doplnění rekuperačních jednotek a regulace, která umožní využití přebytků tepla na ohřev TUV a ÚT pro novou halu a snížení nákladů na ohřev TUV a ÚT ve staré hale dle energetického auditu. Součástí dodávky je i demontáž stávající vzduchotechniky.
Zásadní parametry:
• zajištění stálé teploty léto max.26°C / zima min 22°C
• zajištění zastupitelnosti vzduchotechniky a chlazení u nové linky min. 30% v případě výpadku
• nesmí docházet k přímému foukání na obsluhu linky především v exponovaných místech (zadělávání, balička, předkynárna, krájení, ...)
• zařízení musí být odolné vůči nasávané agresivní páře
• zajištěná možnost regulace vzduchotechniky a chlazení přímo ve výrobní hale
• rekuperace ve staré a nové chladící jednotce jsou zastupitelné v případě výpadku jedné z nich
• úprava VZT rozvodů u otevřené chladící spirály
• úprava VZT v prostoru hnětení a zadělávání těst
• přechodová lávka na střešním potrubí VZT
• systém měření a regulace vybaven vzdáleným přístupem do PC pro sledování provozu a chybových stavů
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Chlazení a ventilace
Datum ukončení příjmu nabídek 19.03.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o.
IČO 63492580
Adresa
Blučina 700
66456 Blučina
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 644994

Nahoru