Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00359 – dodávka bateriového systému a...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 05.02.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.02.2019
Označení verze Aktuální  (11.04.2019 17:17:51)
Systémové číslo P19V00000887
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00359 – dodávka bateriového systému a fotovoltaické elektrárny“
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Pořízení akumulátoru a fotovoltaické elektrárny pro potřeby fyzické osoby podnikající, pana Martina Bělského“, registrační číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010901. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Předmětem řešení je dodávka bateriového systému a fotovoltaické elektrárny za podmínek uvedených v této zadávací dokumentace.
Elektrárna bude vybudována na šikmé jižně orientované plechové střeše haly, Vyšehněvice, PSČ 533 16, na parcele č. st. 72; k.ú. Vyšehněvice [788473]. Elektrárna bude tvořena
 maximálně 226 ks fotovoltaických panelů,
 celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí minimálně 70,0 kWp
 minimální efektivnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii u panelů musí být nejméně 20,3 %.
Výše uvedené podmínky mají přednost před tím, co je jinak uvedeno v projektové dokumentaci. V dalších částech plnění je předmět plnění popsán v PD a VV.
Panely budou o rozměrech max. 165 x 110 cm (je možné dodat menší panely). Rozměr tloušťky panelů v PD je doporučený s ohledem na nosnost střechy. Instalace FVE bude zajišťovat napojení na stávající systém regulace. Součástí instalace je zajištění propojení a regulace FVE se systémem záložního zdroje. FVE bude disponovat softwarem, který zajistí přehled výkonu a průběh výkonů (denní/měsíc/rok), přetoky napětí do sítě s možností roční analýzy dat, a to včetně kontrolního technického dohledu do jednotlivých panelů (nestačí pouze do střídačů).
Bateriový systém bude na bázi LiFePo4 (nebo Li-Ion) o kapacitě̌ min 137 kWh, přičemž uložená energie se bude průběžně uvolňovat do vnitřní NN sítě dle okamžitého požadavku celého areálu, a to asymetricky do 3 fází! Případné minimální přebytky vyrobené energie (max. do 10% výroby) budou dodány do DS. Hodnota hlavního jističe celé výrobny bude BC160NT305-63-L.
Veškeré technické podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace a výkaz výměr představuje popis minimálních parametrů technického řešení. Účastníci výslovně mohou nabídnout i jiné lepší technické řešení s tím, že dle tohoto technického řešení příslušně upraví výkaz výměr a toto technické řešení popíší a doloží (produktové listy výrobců jednotlivých zařízení apod.) tak, aby zadavatel mohl posoudit splnění minimálních požadovaných podmínek.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Solární energie
  • Akumulátory, galvanické články a baterie
Datum ukončení příjmu nabídek 21.02.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00359 – dodávka bateriového systému a fotovoltaické elektrárny“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Martin Bělský
IČO 62710770
Adresa
Malé Výkleky 26
53316 Malé Výkleky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-002914

Nahoru