Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00356 – dodávka autonomní filtrační stanice...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.01.2019  
Označení verze Aktuální  (26.02.2019 16:27:23)
Systémové číslo P19V00000258
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00356 – dodávka autonomní filtrační stanice vč. příslušenství“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – autonomní filtrační stanice vč. příslušenství, a to za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové, kvalitativní a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dodávku, dopravu, montáž, uvedení do provozu a v konkrétních případech i zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude v každé části dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro zařízení budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na části 1, 2 a 3 přiměřeně v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 3 části:
1) Část 1: Filtrační stanice
2) Část 2: Technologie chlazení
3) Část 3: Olej
Účastník může podat nabídku na jednu z těchto výše uvedených částí zakázky, případně na dvě nebo na všechny části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Rozvoj Průmyslu 4.0 ve společnosti ASTRA MOTOR spol. s r.o.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
1) Část 1: Filtrační stanice
Předmětem plnění této části zakázky je dodávka filtrační stanice. Filtrační stanice musí být přímo určena pro CNC brusky na broušení slinutého karbidu a rychlořezné oceli v poměru 10 % HSS / 90 % VHM. Je vyžadován plně autonomní režim a automatická postupná plná regenerace filtrů bez přerušení chlazení a filtrování brusného oleje s kinetickou viskozitou při 40 st. Celsia 7-9 mm2/s.
Požadavky na poptávané zařízení:
 Musí být zajištěna vzájemná oboustranná komunikace mezi filtrační stanicí a brousící výrobní stanicí
 Filtrační stanice a chlazení musí pracovat ve vzájemné interaktivitě.
 Filtrační stanice musí být kompatibilní se stávajícím zařízením zadavatele, kterým je Transor, musí být zajištěna možnost budoucí propojení nádob olejů a komunikace řízení regenerace filtrů.
 Filtrace musí probíhat bez pomocných filtračních prostředků, předpokládaná minimální životnost filtrů 3 roky při třísměnném provozu.
 Čistota přefiltrovaného oleje – maximální velikost pevných částic 3µm.
 Kapacita průtoku filtračního zařízení – minimálně 300 l / min
 Příprava pro možnost rozšíření filtračního zařízení na kapacitu filtračního průtoku min 400 l/min
 Maximální rozměry zařízení: 6000 (délka) x 2000 (šířka) x 2500 (výška) mm, celkový objem oleje minimálně 6000 litrů
 Je vyžadována plně automatická postupná regenerace filtračních tanků
 Součástí zařízení musí být automaticky vynašeč obrusu.
 Součástí zařízení musí být řízený deskový výměník olej/voda o výkonu minimálně 80 kW s čerpadlem oleje pro rekuperaci tepla s přírubovým vstupem – výstupem pro připojení chladící vody
 Požadovaná perioda pravidelného servisu ne častěji než 1x za 3 roky.
 Znečištěný olej bude přiváděn do filtrační stanice gravitačně – s rozhraním 500 mm od stěny výrobní haly zadavatele – viz výkres
 Doprava čistého oleje z filtrační stanice bude zajištěna 4-mi samostatnými čerpadly s příkonem max 4,5kW dodávajícími minimálně 80 l oleje/min při tlaku min. 10 bar s rozhraním ocelová trubka 1“ s hydraulickým šroubením pro další napojení končící 500 mm od stěny výrobní haly zadavatele ve výšce 2700 mm nad podlahou haly – viz výkres

2) Část 2: Technologie chlazení
Předmětem plnění této části zakázky je dodávka technologie chlazení. Chladící zařízení musí zajišťovat chlazení chladící vody přiváděné do deskového výměníku voda/olej na filtrační stanici oleje. Součástí chladícího zařízení musí být oběhové čerpadlo chladící vody. Rozhraní chladící vody – ocelové trubky vně chladícího zařízení osazené přírubami. Samotný chladič bude umístěn uvnitř haly – viz. výkres. Vnější jednotka – kondenzátor – bude umístěna vně haly – viz. výkres. V okruhu chladícího média bude v rámci půdorysu chladiče osazen výměník pro částečné využití odpadního tepla o výkonu nejméně 17 kW. Rozhraní výměníku – trubky se šroubením či přírubami na těle výměníku. Filtrační stanice a chlazení musí pracovat ve vzájemné interaktivitě.
Parametry chladiče:
 chladicí výkon min 85 kW
 chlazená voda 7/12°C
 průtok min 4 l/sec
 el. příkon max 25 kW
 napájení 3 x 400 V 50Hz
 počet kompresorů 2
 maximální rozměry 1.500 x 900 x 1500 mm d x š x V
 maximální hmotnost 500 kg
Parametry kondenzátoru:
 Chladicí výkon min. 130 kW
 El. příkon celkem max. 3 kW
 Napájení 3 x 400V 50 Hz
 Okolní vzduch + 32° C
 Akustický tlak v 10 m max 57 dB/A/
 Maximální rozměry 3.900 x 900 x 600 mm
 Hmotnost max. 250 kg

Součástí dodávky bude:
 dodávka vnitřního chladiče, vnější jednotky (vzduchem chlazeného kondenzátoru s plynulou výkonovou regulací, nohou a pružného uložení) do sídla zadavatele
 propojovací potrubí chladícího média včetně sběrače chladiva se zpětným ventilem, montáž, propojení chladič – výměník pro částečné využití odpadního tepla – kondenzátor, vakuování, chladivo, zprovoznění – uvedení do provozu, založení revizní knihy úniku chladiva
 kompletní odzkoušení všech funkcí, proškolení obsluhy a údržby a předání návodu k obsluze, prohlášení o shodě a el. revize.

3) Část 3: Olej
Předmětem plnění této části zakázky je dodávka oleje. Olej bude bez obsahu chlóru, zinku a aktivní síry pro broušení slinutého karbidu diamantovými kotouči a pro broušení nástrojové oceli CBN a keramickými kotouči vysokými rychlostmi. Produkt musí být schválen provoz na CNC brousících strojích pro výrobu nástrojů. Požadované množství oleje je 6000 l. Datum výroby oleje nesmí předcházet datu dodání zadavateli o více než 12 měsíců.
Požadované minimální vlastnosti oleje:
Kinematická viskozita při 40 st. Celsia 7-9 mm2/s
Bod vzplanutí COC min 170 st Celcia
Bod tání min -16 st. Celsia
Měděná koroze 1b
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Mazací oleje a maziva
  • Chlazení a ventilace
  • Destilační, filtrační nebo rektifikační zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 18.02.2019 11:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ASTRA MOTOR spol. s r.o.
IČO 60736852
Adresa
Firemní 1 703
61900 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 347377

Nahoru