Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00353 – Nová výrobní hala společnosti Shape...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 18.12.2018  
Označení verze Aktuální  (19.03.2019 15:55:21)
Systémové číslo P18V00009646
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00353 – Nová výrobní hala společnosti Shape Steel a.s. – demolice a výstavba haly“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Nová výrobní hala společnosti Shape Steel a.s.“, registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014748, kterým jsou práce podle projektových dokumentací „Demolice skladové haly v areálu společnosti Shape Steel a.s.“ a „Nové výrobní haly v areálu společnosti Shape Steel a.s.“ v rozsahu dle výkazu výměr zpracované projektantem Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 48391531, odpovědný projektant Zdeněk Rumpala, číslo v seznamu ČKAIT 1102460, autorizace v oboru pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 18.02.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Shape Steel a.s.
IČO 25816675
Adresa
Ruská 2974
70300 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-006435

Nahoru