Výpis systémových zpráv

„V 00343 – komunitní centrum“

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 19.12.2018  
Datum zrušení 21.01.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 19.12.2018
Označení verze Aktuální  (21.01.2019 10:57:30)
Systémové číslo P18V00009669
Stav zakázka byla zrušena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00343 – komunitní centrum“
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Komunitní centrum Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008937. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Komunitní centrum Bílovice nad Svitavou, Fügnerovo nábřeží č.p. 129,p.č.121“ vypracované projektantem ACCOMODEA, s.r.o., IČO: 41600894, se sídlem Veslařská 612/190, Jundrov, 637 00 Brno, hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Novák, autorizace pro pozemní stavby, číslo v seznamu ČKAIT 1001575 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Práce při dokončování budov
Datum ukončení příjmu nabídek 29.01.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Bílovice nad Svitavou
IČO 00281581
Adresa
Těsnohlídkovo náměstí 1000
66401 Bílovice nad Svitavou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-038509

Nahoru