Výpis systémových zpráv

„V 00332D – Automatizace procesu balení a skladování výrobků ve společnosti DGS plast s.r.o. – dodávka stretch hood“

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 28.01.2019  
Datum zrušení 08.03.2019
Označení verze Aktuální  (11.03.2019 11:21:09)
Systémové číslo P19V00000651
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00332D – Automatizace procesu balení a skladování výrobků ve společnosti DGS plast s.r.o. – dodávka stretch hood“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného automatického balícího stroje včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Jedná se o moderní způsob balení výrobků do fólie bez potřeby tepla. Speciální elastická fólie je před aplikací na výrobek roztažena na předem definovaný rozměr. Poté je pomocí systému fotobuněk změřena výška baleného produktu. Balící stroj automaticky definuje délku nekonečného rukávu, který se v jednom cyklu v horní části zařízení svaří a zároveň provede střih fólie nad svařenou částí. Díky těmto strojním operacím dojde k vytvoření uzavřeného pytle, který je po té pomocí uchopovacích ramen navlečený na připravenou paletu. Níže je uvedeno schéma a postup navlékání folie. Stroj a její technologie jsou vhodné pro různá praktická použití a představují logický krok ve vývoji technologie balení paletovaného zboží.







Rozměry palet (délka x šířka): 1200 x 800 mm – orientace kratší stranou napřed
Druh palet: EUR
Výrobky: Prázdné obaly různých rozměrů
Minimální výška: Min 1 000 mm
Maximální výška: Max 3 000 mm
Maximální váha zboží s paletou: Max 100 Kg
Kapacita výrobní linky: min 50 p/h
Výška dopravníku: 500 mm
Počet rolí balící fólie: 2 ks

Poháněný zakládací dopravník o minimální délce 1500 mm
Poháněný válečkový dopravník s centrováním palety
Poháněný vstupní dopravník o minimální délce 1500 mm
Poháněný výstupní dopravník o minimální délce 1500 mm
Všechny pohony dopravníků musí být osazeny frekvenčním měničem.
Zařízení pro změnu orientace palety „OTOČ“
Bezpečnostní oplocení stroje
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Balící stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 28.02.2019 10:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DGS plast s.r.o.
IČO 25530283
Adresa
Loučka 137
76325 Loučka
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 529490

Nahoru