Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00332B – Automatizace procesu balení a...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 28.01.2019  
Datum zrušení 08.03.2019
Označení verze Aktuální  (11.03.2019 11:23:02)
Systémové číslo P19V00000648
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00332B – Automatizace procesu balení a skladování výrobků ve společnosti DGS plast s.r.o. – dodávka softwaru“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného systému prediktivního plánování výroby, a to včetně skladovacích procesů (dále jen „systém“), zahrnující minimálně všechny níže popsané funkcionality, a to za podmínek uvedených dále, zejména pak včetně implementace a propojení na stávající systémy zadavatele.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Softwarový nástroj, který na základě analýzy současného stavu výrobního procesu, datové základny a výrobních prostor zabezpečí zjednodušení a zlepšení flexibility plánovacího procesu, minimalizaci neproduktivních časů při výrobě vyfukovaných nádob, simulaci alternativních scénářů, optimalizaci skladových zásob a celkové zvýšení produktivity.
Cílem realizace je dodávka SW nástroje, který zabezpečí tyto funkcionality:
1) Evidence materiálových toků od vstupu materiálu přes jeho skladování, evidenci ve výrobě, sklad hotových výrobků po jeho expedici
2) Zabezpečení plánovacího procesu v řídícím systému s přímou vazbou na prediktivní simulační model
3) Zlepšení flexibility plánovacího procesu zabezpečením průběžného odvádění výroby přímo na pracovištích
4) Minimalizace neproduktivních časů při výrobě vyfukovaných nádob
5) Simulace alternativních scénářů plánů výroby pomocí prediktivního SW
6) Optimalizace skladování a manipulace se zásobami s využitím informací o obchodních zakázkách
7) Zvýšení produktivity pracovníků snížením administrativní zátěže
8) Zvýšení efektivit všech procesů ve skladech zavedením systému WMS
9) Řízení pohybu autonomních manipulačních prostředků systémem WMS
10) Přímá integrace implementovaného systému řízení skladů a plánování výroby na stávající systém řízení výroby e-výroba

Požadované moduly sw řešení
Evidence výroby
• Evidence obchodních zakázek
• Tvorba a plánování výrobních zakázek
• Příprava plánu pro prediktivní simulaci a komunikace s modulem prediktivní simulace
• Průběžné odvádění realizované výroby a automatická evidence spotřeby materiálu podle norem
• Údržba kmenových dat výroby
• Vyhodnocování plánu a skutečně realizované výroby
Plánování výroby pomocí prediktivní simulace
• Načítání fronty práce vytvořené v modulu evidence výroby
• Model výroby „Digitální dvojče“, umožňující simulaci různých scénářů výrobního plánu s přímým napojením na databázi evidence výroby.
• Práce s výkonovými normami ze systému e-vyroba ve vazbě:
o konkrétní zařízení, výrobek, forma
o Časová dispozice zařízení
o Matice seřízení
• Simulace scénářů ve zrychleném čase (délka simulace do 10 minut)
• Vyhodnocování vytížení jednotlivých zařízení v čase (stavy práce, čekání, blokování, seřizování apod.)
• Zápis výstupů do databáze
WMS
• Tvorba nákupních objednávek na materiál
• Příjem nakupovaného materiálu proti evidovaným nákupním objednávkám.
• Značení materiálu čarovým kódem a řízené zaskladnění systémem WMS
• Řízený výdej materiálu do výroby na výrobní zakázku systémem WMS
• Automatické odvádění výrobků na sklad hotových výrobků systémem WMS
• Řízení procesu expedice s ohledem na LIFO v rámci šarže.
• Generování řídících příkazů k manipulaci pro automatické, laserem naváděné vysokozdvižné vozíky a AGV systém s možností ručního vstupu
• Provádění fyzické inventur pomocí čteček čárových kódů.
• Vyhodnocování práce jednotlivých prvků logistického systému

Řízení automatických vozíků a AGV systému
• Automatická tvorba fronty řídících příkazů pro vozíky a AGV systém.
• Vytvoření systému obousměrné automatické komunikace mezi WMS a automatickým manipulačním systémem technologií webových služeb
• Automatické zpracování hlášení z automatického manipulačního systému v řízeném skladu v reálném časeSystém řízeného skladování
Systém řízeného skladování a expedice bude navazovat na systém plánování výroby a bude fungovat jako efektivní prvek pro komplexní analýzu a správné řízení logistických procesů. Tento systém musí umět na bázi mobilních terminálů efektivně sledovat proces příjmu a skladování zboží, expedici i fyzické inventury. Bude se jednat o soubor softwarových a hardwarových komponent, který tvoří ucelený komplex, který bude podporovat a zajišťovat proces aktivního řízení skladů. Systém WMS bude datově oboustranně propojen s nadřazeným informačním systémem pro evidenci obchodu, výroby a ekonomiky.

Předmětem dodání bude i dodávka následujícího hardwaru:
• Laserové čtečky 1D čárových kodů
• Tiskárny etiket s čárovými kódy šíře 150 mm
Požadováno je datové napojení na stávající systémy EKOPRAKTIK, E-výroba, doprava
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Balík programů pro obchodní transakce a soukromé podnikání
Datum ukončení příjmu nabídek 28.02.2019 09:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DGS plast s.r.o.
IČO 25530283
Adresa
Loučka 137
76325 Loučka
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 529490

Nahoru