Výpis systémových zpráv

„V 00331 – Energetické úspory ve společnosti FALCO SOKOL a.s. – dodávka autoklávu“

Datum uveřejnění 21.09.2018  
Označení verze Aktuální  (12.10.2018 19:32:11)
Systémové číslo P18V00007798
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00331 – Energetické úspory ve společnosti FALCO SOKOL a.s. – dodávka autoklávu“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – autoklávu, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
1) Minimální průměr autoklávu – 1375 mm
2) Minimální délka autoklávu – 3980 mm
3) Autokláv musí umožňovat způsob sterilace:
a. sprchováním přehřátou vodou
b. parou cirkulovanou ventilátorem
c. řízený protitlak stlačeným vzduchem během celého cyklu
4) Kompletace autoklávu
a. Sada pro měření a výpočtu hodnoty Fo
b. 8 ks sterilačních košů
c. 8 ks podvozků pro manipulaci s koši
d. 80 ks proložek
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 08.10.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název FALCO SOKOL a.s.
IČO 26007592
Adresa
Lukavice 5
53821 Lukavice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-028838

Nahoru