Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00326 – nízkoemisní plnící linka“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 10.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.09.2018
Označení verze Aktuální  (19.03.2019 15:01:27)
Systémové číslo P18V00007354
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00326 – nízkoemisní plnící linka“
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem zadavatele
název: Záchyt fugitivních emisí při výrobě nátěrových hmot
registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000314,
konkrétně se jedná o dodávku nízkoemisní automatické plnicí linky (dále jen „technologie“ nebo „linka“), specifikované v této zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a obstarání záležitosti spočívající v zajištění zejména dodávky včetně montáže, uvedení do provozu, kalibrace, měření emisí VOC, zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu na místě instalace. Na lince budou plněny rozpouštědlové a vodouředitelné nátěrové hmoty VITON do spotřebitelských obalů. Typy plněných nátěrových hmot a jejich bezpečnostní listy jsou k dispozici na https://www.barvy-viton.cz/produkty/. Přesná specifikace spotřebitelských obalů včetně rozměrů, materiálů, hmotnosti a tvarů obalů, orientace etiket, rozměrů hrdel obalů a rozměrů uzávěrů obalů tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Technická specifikace předmětu plnění a popis funkce
Plnící linka musí umožňovat automatické, poloautomatické a manuální plnění všech specifikovaných obalů produkty obsahující organická rozpouštědla, uvedená v bezpečnostních listech jednotlivých produktů, nebo vodu. Stupeň automatizace v automatickém režimu musí být takový, aby linku mohl obsluhovat pouze jeden pracovník. Před spuštěním linky naplní obsluha vstupní stůl obalů č. 1 prázdnými spotřebitelskými obaly. Poté přejde na stanoviště před jednotku uzavírání víček č. 5, spustí linku a ručně pokládá víčka na naplněné obaly. Po naplnění všech prázdných obalů a automatickém zastavení linky přejde obsluha k výstupnímu kruhovému stolu č. 8 a naskládá nashromážděné plné obaly na paletu. Celý cyklus se poté opakuje.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Přístroje k čištění, plnění, rovnání nebo balení lahví a jiných nádob
Datum ukončení příjmu nabídek 26.09.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00326 – nízkoemisní plnící linka“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VITON s.r.o.
IČO 25164953
Adresa
Planá 90
37001 Planá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218077

Nahoru