Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00323C – Pořízení systému řízení výroby pro...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 03.05.2019  
Označení verze Aktuální  (10.07.2019 12:32:43)
Systémové číslo P19V00003486
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00323C – Pořízení systému řízení výroby pro Czech Aerosol, a.s. – dodávka vybavení“
Druh Dodávky
Popis Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na části 1, 2 a 3 přiměřeně v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 3 části:
1) Část 1: dodávka wi-fi
2) Část 2: dodávka mobilních terminálů, tabletů a tiskáren štítků
3) Část 3: dodávka vah
Účastník může podat nabídku na jednu z těchto výše uvedených částí zakázky, případně na dvě nebo na všechny části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky (všech částí dohromady) činí 4.184.089,- Kč bez DPH.
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Pořízení systému řízení výroby pro Czech Aerosol, a.s.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Technická specifikace poptávaného plnění představuje minimální standard. Technické parametry jsou stanoveny tak, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
1) Část 1: dodávka wi-fi
Poptávka se týká jak návrhu, tak realizace struktury Wi-Fi sítě a její propojení do stávající LAN. Vybudování Wi-Fi sítě je součást projektu rozšíření IS podniku o část MES.
Nutnou podmínkou je vypracování projektu umístění vysílačů Wi-Fi signálů, a napojení na stávající datovou síť.
Z důvodu rozšiřování informačního systému podniku o systém MES a WMS, poptáváme rozšíření LAN o síť Wi-Fi v objektech skladů Logistiky a Výroby. Jedná se o zpracování návrhu celého řešení včetně dodávky aktivních prvků, kabeláže a realizaci. Nabídka musí obsahovat schéma pokrytí WiFi signálem požadovaných objektů a prostor Access pointy. Kabeláž mezi objekty musí být provedena optickými kabely. Podporované protokoly minimálně IEEE 802.11 b/g/n.
Sklady Logistiky a Výroby jsou rozmístěny po celém areálu podniku. Mezi sklady je zboží přepravováno místní dopravou realizovanou na paletách vysokozdvižnými vozíky. Identifikaci zboží provádí skladník Logistiky nebo Výroby podle dokumentace a připravených skladových dokladů, manipulaci mezi objekty zajišťují řidiči vozíků, a zpracování provádějí pracovníci Výroby. V budoucnu by mělo být všechno zboží (suroviny, jednice, polotovary, výrobky atd.) opatřeno čárovým kódem pro jednoznačnou identifikaci. Čárový kód má sloužit k identifikaci zboží určeného k přepravě prováděné řidičem vozíku a k identifikaci zboží spotřebovávaného v procesu výroby. Za tím účelem budou pracovníci skladů a výroby vybaveni mobilními terminály. Na Wi-Fi síť budou připojena i některá mobilní/stacionární zařízení (váhy a podobně). Mobilním terminálem budou dále vybaveni pracovníci technické kontroly, provádějící dohled nad celým procesem příjmu, výroby, skladování a expedice. Bezdrátová zařízení a mobilní terminály budou pomocí budované sítě online propojeny s ERP K2.
Skladovací prostory Logistiky ani Výroby nejsou v současné době pokryty signálem Wi-Fi. Proto poptáváme rozšíření sítě LAN o část Wi-Fi sítě, která by pokrývala všechna místa, kde bude docházet k identifikaci zboží pomocí čárového kódu.
Poptávka na vybudování Wi-Fi sítě v objektech skladů Logistiky
Sklady Logistiky se nacházejí v objektech rozmístěných po celém areálu podniku. Většina z nich není propojena sítí LAN s ostatními objekty podniku, a je potřeba toto propojení vybudovat. V objektech je třeba zajistit pokrytí signálem Wi-Fi tak, aby mohlo docházet ke spolehlivé identifikaci zboží pomocí bezdrátových zařízení k tomu určených.
Přehled objektů skladů Logistiky, ve kterých je potřeba vybudovat Wi-Fi pokrytí:
Pořadí Číslo objektu Druh skladu
1 599 Sklad OKK
2 550/101 Sklady surovin
3 550/102 Sklady surovin
4 550/103 Sklady surovin
5 550/104 Sklady surovin
6 519 Sklad jednic
7 519 přístřešek Sklad jednic
8 669 Sklad jednic
9 410 Sklad výroby
10 409 Sklad výroby
11 412 Sklad výroby
12 529 Sklad jednic
13 524 Sklad jednic
14 424 Sklad jednic
15 539 Sklad hořlavin
16 538 Sklad hořlavin
17 417a Sklad výroby
18 413 Sklad výroby
19 413/1 Sklad výroby
20 518 Sklad palet
21 419 Sklad jednic
22 408 Sklad jednic
23 558/1 Sklad jednic

Umístění jednotlivých objektů skladů (zelený šraf) v areálu podniku je patrné z přiloženého výkresu (příloha Mapa CA_sklady.pdf). Červenou značkou jsou označena místa, kde je již vybudován rack s aktivním prvkem pro připojení do LAN Czech Aerosolu.
Poptávka na vybudování Wi-Fi sítě v objektech skladů Výroby a výrobních prostor
Ve výrobních prostorách a v prostorách skladu výroby je třeba zajistit pokrytí signálem Wi-Fi tak, aby mohlo docházet ke spolehlivé identifikaci zboží pomocí bezdrátových zařízení k tomu určených. Na výkresu Mapa CA_sklady.pdf, jsou výrobní prostory včetně jejich skladů vyznačeny červeným obrysem. Část prostor, kde bude docházet k přenosu dat, je klasifikována jak oblast s nebezpečím výbuchu (ATEX zóna 2). Tato místa jsou vyznačena v příloze Mapa CA_sklady.pdf modrým šrafováním.
Výrobní prostory v objektech 906, 415, 561 a 571 jsou propojeny LAN s Datovým centrem.
V objektu 906 jsou podružné datové rozvaděče umístěné v těchto místech:
 Kancelář mistrů výroby
 Roztokárna velín
 Linka M3
V objektu 561 je podružný datový rozvaděč umístěný na konci výrobní linky M2
V objektu 415 je podružný datový rozvaděč umístěný v kanceláři mistra výroby NB
Podružné datové rozvaděče jsou propojeny s datovým centrem pomocí optického kabelu.
Předpokládaná hodnota 1. části zakázky je 823.000,- Kč bez DPH.

2) Část 2: dodávka mobilních terminálů, tabletů a tiskáren štítků
Specifikace poptávaných mobilních terminálů, tabletů a tiskáren štítků
Specifikace mobilního terminálu do běžných výrobních a skladových prostor
 2D snímač čárových kódů
 Operační systém: Android
 Paměť: 512MB RAM
 Display: dotykový, barevný s podsvícením, velikost min 3,7“, rozlišení 800x480
 Bezdrátová komunikace: IEEE802.11 b/g/n
 Hardwarová klávesnice s dostatečně velkými tlačítky
 USB rozhraní
 Operační teplota: -20 °C až 50 °C
 Krytí IP54, odolnost na opakované pády z výšky 1,5 m na beton v celém rozsahu operačních teplot
 Provedení: pistolové
 Příslušenství: existence nabíjecí stanice pro jednu stanici i pro více stanic, náhradní akumulátory
Požadované počty zařízení
Mobilní terminál 24 ks
Nabíjecí stanice pro 1 zařízení 4 ks
Nabíjecí stanice pro více zařízení 6 ks
Náhradní baterie 24 ks
Specifikace mobilního terminálu do prostředí ATEX Zóna 2
 2D snímač čárových kódů
 Operační systém: Android /Windows/iOS
 Paměť: 512MB RAM
 Display: dotykový, barevný s podsvícením, velikost min 3,7“, rozlišení min 480x640
 Bezdrátová komunikace: IEEE802.11 b/g/n
 Hardwarová klávesnice
 USB rozhraní
 Operační teplota: -20 °C až 50 °C
 Krytí minimálně IP65, odolnost na opakované pády z výšky 1,5 m na beton v celém rozsahu operačních teplot
 Provedení: cihla
 Příslušenství: existence nabíjecí stanice pro jednu stanici i pro více stanic, náhradní akumulátory
Požadované počty zařízení
Mobilní terminál do výbušného prostředí Zóna 2 7 ks
Nabíjecí stanice pro 1 zařízení 1 ks
Nabíjecí stanice pro více zařízení 2 ks
Náhradní baterie 7 ks
Specifikace průmyslového tabletu do prostředí ATEX Zóna 2
 Operační systém: Android nebo Windows nebo iOS
 Paměť: 4GB RAM
 Display: dotykový, barevný s podsvícením, velikost min. 10“
 Bezdrátová komunikace: IEEE802.11 b/g/n
 Zadní kamera, 2D snímač čárových kódů
 Virtuální klávesnice
 USB rozhraní
 Operační teplota: -20 °C až 50 °C
 Krytí minimálně IP65, odolnost na opakované pády z výšky 1,5 m na beton v celém rozsahu operačních teplot
 Provedení: cihla
 Příslušenství: nabíjecí a komunikační základna pro jedno zařízení
Požadované počty zařízení
Tablet do Zóna II 9 ks
Nabíjecí stanice pro 1 zařízení 9 ks
Specifikace tiskáren štítků
 Metoda tisku: termotransferová – dvě barvy (černá + červená)
 Rozlišení: 300 dpi
 Páska se štítky se šířkou do 103 mm – páska dodávána v rolích o délce cca 400 m
 Rozhraní: USB, ETHERNET
 Driver: pro server zadavatele běžící na Windows Server 2016
Požadované počty zařízení
Tiskárna štítků dvě barvy 2 ks

Předpokládaná hodnota 2. části zakázky je 2.345.089,- Kč bez DPH

3) Část 3: dodávka vah
Poptávané váhy jsou určeny do výrobních prostor. Některé z nich dokonce do výbušného prostředí ATEX Zóne 2. Musí být dostatečně odolné pro použití v průmyslovém prostředí, mají mít ochranu proti přetížení, mají být jednoduché na obsluhu a údržbu.
Musí být opatřeny komunikačním rozhraním (Ethernet, Wi-Fi) umožňujícím zasílání naměřených dat do software MES při respektování prostředí, ve kterém budou používány.
Váhy k ověření hmotnosti náplní na výrobních linkách:
Váživost Přesnost Velikost platformy [mm] Prostředí Umístění Provedení Počet
do 1 500 g 0,01 g 200 x 200 běžné pevné místo stolní váha nebo přichycení na zeď 7 ks
Tyto váhy musí být ověřitelné.
Váhy k vážení vstupních surovin v roztokárnách (prostředí ATEX Zona 2):
Váživost Přesnost Velikost platformy [mm] Prostředí Umístění Provedení Počet
do 15 kg 1 g 250 x 250 zóna 2 pevné místo stolní váha 2 ks
do 60 kg 2 g 400 x 500 zóna 2 pevné místo můstková váha 1 ks
do 600 kg 0,2 kg 1000 x 1000 zóna 2 pevné místo můstková váha 2 ks
Do 2 000 kg 1 kg - zóna 2 mobilní paletový vozík s váhou 3 ks

V tabulkách uvedené hodnoty váživosti a velikosti platformy jsou orientační, a je možné nabídnout zařízení s odchylnými hodnotami váživosti a velikosti platformy v uvedených dimenzích. Požadovaná hodnota přesnosti váhy je uvedena jako minimální.
Zadavatel požaduje uvedení dodaných zařízení do provozu dodavatelem, po stavební přípravě provedené zadavatelem dle požadavků dodavatele.
Předpokládaná hodnota 3. části zakázky je 1.016.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů
  • Sítě
  • Přesné váhy
Datum ukončení příjmu nabídek 07.06.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Czech Aerosol, a.s.
IČO 49901869
Adresa
Velvěty 33
41501 Rtyně nad Bílinou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 638700

Nahoru