Výpis systémových zpráv

„V 00313 – Inovace úpravy hliníkových plechů použitých k výrobě emblémů – dodávka stroje na valivé nanášení laku“

Datum uveřejnění 16.07.2018  
Označení verze Aktuální  (26.11.2018 10:21:27)
Systémové číslo P18V00005833
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00313 – Inovace úpravy hliníkových plechů použitých k výrobě emblémů – dodávka stroje na valivé nanášení laku“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – stroje na valivé nanášení laku, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
A) VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Rozměry:
1. Pracovní šířka: 1300 mm
2. Pracovní výška: 900 ± 20 mm
3. Výška průchodu: 0,1 - 80 mm
4. Provozní strana: levá strana

Technologické parametry:
1. Maximální rychlost výroby: 8 m/min.
2. Rychlost posuvu: 2 - 10 m/min.

Elektrické zařízení:
1. Provozní napětí: 400 V, střídavý proud, 50 Hz, 3 fáze
2. Nulový vodič, který může nést elektrickou zátěž.
4. Regulační napětí: 24 V, stejnosměrný proud

Požadovaná kvalita stlačeného vzduchu
v souladu s ISO 8573-1: 2001
Třída 4 pro celkový obsah oleje
Třída 4 pro vlhkost
Třída 7 pro pevné částice

 Za výrobních podmínek je možno používat pouze potahové materiály a rozpouštědla s teplotou vzplanutí minimálně 200ºC při normální teplotě okolí do 40ºC.
 Zařízení stroje splňuje směrnice ES pro strojní zařízení, předpisy asociace pojištění odpovědnosti německého zaměstnavatele pro oblast dřevovýroby, směrnice pro ochranu proti výbuchu Ex-RL (BGR 104) asociace pojištění odpovědnosti německého zaměstnavatele ExVO a VDE.

Popis zpracovávaného materiálu:
Materiál: hliníkový plech
Délka: min. 500 mm, max. 1050 mm
Šířka: min. 300 mm, max. 800 mm
Tloušťka: min. 0,3 mm, max. 0,7 mm

B) POPIS STROJE
 Stroj na oboustrannou aplikaci tekutých materiálů na povrch hliníkových plechů
Aplikační jednotky
 2 aplikační válce se samostatnými, plynule regulovanými přímými pohony s nastavitelnou frekvencí.
 Pneumaticky kmitající stírací nůž aplikačního a dávkovacího válce vyrobený z plastu (pro horní aplikační jednotku). Držák stíracího nože umožňuje rychlou výměnu pro účely čištění.
 2 dávkovací válce se samostatnými, plynule regulovatelnými přímými pohony s nastavitelnou frekvencí. Na ovládacím panelu je možno přepínat směr rotace horního dávkovacího válce mezi pohybem dopředu a zpětným pohybem.

Systém cirkulace materiálu
 Společná cirkulace materiálu pro horní a dolní aplikační jednotku.
 Pneumatické dvojité membránové čerpadlo s ventilem na redukci tlaku pro dostatečný přívod laku, vhodné pro velmi viskózní laky bez obsahu rozpouštědla.
 Odpružené boční stěny s vyměnitelnými šroubovacími plastovými kryty horní aplikační jednotky.
 Vhodné pro jednorázové nádoby o obsahu 30 litrů (maximální výška 400 mm).

Motorizované nastavení výšky
 Přesné zvedací zařízení s pevným pochromovaným kruhovým sloupkem pro přesné nastavení výšky průchodu ovládané funkčními klávesami na ovládacím panelu.

Rám stroje s integrovaným transportním systémem
 Stabilní rám stroje z litiny absorbující vibrace.
 Nezávislý transportní systém osazený v rámu stroje.
 Přísun vybavený transportním stolem.

Vypnutí pro účely čištění
 Pro účely čištění se aplikační a dávkovací válec otáčí i když je ochranný kryt otevřený, pokud je nastavena bezpečná vzdálenost výškového nastavení a nastavení dávkovacího válce. Bezpečnou vzdálenost elektricky snímá koncový spínač.

Elektrozařízení
 V souladu s DIN/VDE (EN60204-1).
 Motory a koncové spínače stroje v provedení pro výbušní prostředí.
 Obslužní prvky nemusí být v provedení pro výbušní prostředí, budou se nacházet na ovládacím panelu mimo nebezpečnou zónou.

Kabelové připojení stroje/spínací skříň
 Ovládání bez ochrany proti výbuchu v samostatné spínací skříni mimo nebezpečnou zónu 2.

B.2 TECHNICKÉ ÚDAJE
Pracovní šířka: 1300 mm
2 Pryží potažené aplikační válce
Pryžový povlak 4BY3
2 Pochromované dávkovací válce

C) DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY
C.1 Příslušenství a popis stroje
Nízká rychlost posuvu:
Konstrukce stroje popsaná v předcházejícím textu s následujícími úpravami:
 Rychlost transportního a aplikačního válce: 2–10 m/min.
 Rychlost dávkovacího válce: 2–10 m/min.
 Příslušná zátěž pro 50 Hz: cca. 2,0 kW

Motorizované zvedání aplikační jednotky
 pro případ zastavení transportního systému;
 automatická úprava nastavené výšky průchodu v případě restartu.
 Zobrazení výšky průchodu na displeji ovládacího panelu.

Stroj je mobilní pro přesun za účelem čistění
 Pojízdný mechanismus s doplňkovými plastovými kolečky pro pohyb na pracovišti nevybaveném kolejnicemi; včetně kolejnic a spínačů pro monitorování pohybu u centrálně řízených lakovacích linek.
 Antiadhezivní povlak bočních stěn postranních sběrných žlabů a zpětných kanálů.
 Vrchní kryt s čidlem hladiny
 Dvoustěnná nádoba na materiál 30 l
 Filtry s výměnnou vložkou na tlakové straně / přívodní straně.
 Velikost otvorů síta filtru: 20 μm.
 Spodní nanášecí jednotka
o Aplikační válec: pochromovaný
o Dávkovací válec: pogumovaný
 Vrchní nanášecí jednotka:
o Aplikační válec: pogumovaný
o Dávkovací válec: pochromovaný
 Regulace průtoku v přívodním potrubí materiálu.
 Externí el. rozváděč, stroj je připojen ke svorkovnicí s ochranou proti výbuchu.
 Elektrické ovládání stroje prostřednictvím připojení Profi-net pro provoz na centrálně řízených lakovacích linkách (pouze hardware)
 Transportní systém s poháněnými válci
 Vývod: poháněné válce s ostrými hranami (plast)
 Všechna ovládací kolečka jsou provedena jako bezpečnostní.

C.2 Příslušenství ke stroji: aplikační válec
 pro navalovací stroj s pryžovým povrchem 4BY3

D) Montáž a uvedení do provozu
Rozsah dodávky bude zahrnovat následující:
 Mechanická montáž strojů včetně případného uchycení kolejnic hmoždinkami na podlaze
 Zapojení obou konců elektrických kabelů mezi skříní hlavního vypínače a skříněmi vypínačů jednotlivých strojů nebo místy připojení strojů.
 Mechanický a elektrický zkušební provoz strojů.
 Upevnění hmoždinkami.
 Prohlášení o shodě CE pro všechny dodané stroje.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Průmyslové stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 01.08.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název CROMTRYCK s.r.o.
IČO 26301890
Adresa
Jiřího z Poděbrad 26
66462 Hrušovany u Brna
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-032347

Nahoru