Výpis systémových zpráv

„V 00303 – Energetické úspory ve společnosti LANIK s.r.o.“

Datum uveřejnění 25.05.2018  
Označení verze Aktuální  (25.07.2018 22:38:00)
Systémové číslo P18V00004151
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00303 – Energetické úspory ve společnosti LANIK s.r.o.“
Druh Dodávky
Popis Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených s dodávkou technologie energetických úspor a využití odpadního tepla souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Energetické úspory ve společnosti LANIK s.r.o.“, kterým jsou práce podle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Jaroslavem Prokešem se sídlem Jírovcova 546/15, 623 00 Brno, IČ: 73581950, odpovědný projektant Ing. Jaroslav Prokeš autorizace v oboru technika prostředí budov, číslo v seznamu ČKAIT 1003988 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem. Původ materiálů a vlastnosti materiálů musí být doloženy příslušnými českými certifikáty, příp. certifikáty platnými na území ČR s překladem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Chlazení a ventilace
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 26.06.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název LANIK s.r.o.
IČO 28470991
Adresa
Chrudichromská 2376
68001 Boskovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-015369

Nahoru