Výpis systémových zpráv

„V 00302 – dodávka fotovoltaické elektrárny – nové vyhlášení“

Datum uveřejnění 10.07.2018  
Označení verze Aktuální  (14.08.2018 15:50:14)
Systémové číslo P18V00005643
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00302 – dodávka fotovoltaické elektrárny – nové vyhlášení“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 49,28 kWp společnosti KOVO Stehlík s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011553. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem – viz schéma místa instalace v projektové dokumentaci.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude vybudována na střeše budovy zadavatele, parcela č.: st. 718 v katastrálním území Jevišovice [659355]. Elektrárna bude tvořena maximálně 154 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 320 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 49,28 kWp. Maximální rozměr fotovoltaických panelů – 1640 x 992 x 40 mm. Tolerance rozměrů panelů je +-10 % u každého rozměru samostatně tak, aby se tyto daly instalovat na místo k tomu určené.
Použitý střídač: třífázový střídač o výkonu MIN 25 kW – 2 ks kW, evropská účinnost min 98%
nebo konstrukce na sedlovou střechu
Výkonové optimizéry zajišťující efektivní výkon panelů, dálkový dohled na jednotlivé panely a hasitelnost modulů
• DC safe (100% hasitelnost pod slunečním svitem).
• Monokrystalický panel
• Dálkový dohled do jednotlivého panelu, kvůli okamžité alokaci chyby systému a možného rychlého a levného servisního zásahu
• Technologie střídačů eliminující zastínění (MPP max. power tracking do jednotlivých panelů) doložit v datasheetu střídače
Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení DC části do střídačů, napojení AC části střídačů do hlavního rozvaděče objektu. Projekt neřeší kompenzaci jalového výkonu a ochranu hromosvody.
Veškeré technické podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Solární energie
Datum ukončení příjmu nabídek 01.08.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název KOVO Stehlík s.r.o.
IČO 27674304
Adresa
Jevišovice 420
67153 Jevišovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-017010

Nahoru