Výpis systémových zpráv

„V 00302 – dodávka fotovoltaické elektrárny“

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 25.05.2018  
Datum zrušení 20.06.2018
Označení verze Aktuální  (27.06.2018 15:11:07)
Systémové číslo P18V00004133
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00302 – dodávka fotovoltaické elektrárny“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 49,2 kWp společnosti KOVO Stehlík s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011553. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem – viz schéma místa instalace v projektové dokumentaci.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude vybudována na střeše budovy zadavatele, parcela č.: st. 718 v katastrálním území Jevišovice [659355]. Elektrárna bude tvořena maximálně 164 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 300 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 49,2 kWp. Tolerance rozměrů panelů je +-10 % u každého rozměru samostatně tak, aby se tyto daly instalovat na místo k tomu určené.
Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení DC části do střídačů, napojení AC části střídačů do hlavního rozvaděče objektu. Projekt neřeší kompenzaci jalového výkonu a ochranu hromosvody.
Veškeré technické podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Solární energie
Datum ukončení příjmu nabídek 11.06.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název KOVO Stehlík s.r.o.
IČO 27674304
Adresa
Jevišovice 420
67153 Jevišovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-017010

Nahoru