Výpis systémových zpráv

„V 00295B – dodávka fotovoltaické elektrárny a navazujících technologii – nové vyhlášení“

Datum uveřejnění 24.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.10.2018
Označení verze Aktuální  (14.01.2019 09:51:33)
Systémové číslo P18V00008498
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00295B – dodávka fotovoltaické elektrárny a navazujících technologii – nové vyhlášení“
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na části 1 až 3 v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 3 části:
1) Část 1: Fotovoltaická́ elektrárna
2) Část 2: Bateriový́ systém
3) Část 3: Nabíjecí́ stanice
Účastník může podat nabídku na jednu nebo dvě z těchto výše uvedených částí zakázky, případně na všechny části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Zbyněk Stehlík - Pořízení bateriového systému, fotovoltaické elektrárny a nabíjecích stanic k podnikatelským účelům, registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010714
1) Fotovoltaická́ elektrárna
Předmětem plnění je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude namontována na šikmou střechu provozovny zadavatele nacházející se v areálu na adrese Hlavní 123, 790 65 Žulová, podmínka ukončení systému je napojení na 3 fázový on grid měnič o výkonu min 54kW, do místnosti uložiště baterií. Elektrárna bude tvořena maximálně 200 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 275 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 54 kWp. Konkrétní návrh technického provedení při splnění výše uvedených parametrů je na dodavateli, předmětem dodání je fungující fotovoltaická elektrárna. Složení FVE: 200ks panelů min 275 Wp, 3 fázový on grid měnič o výkonu min 54kW, Konstrukce pro uchycení panelů, Podružné položky (kabely, elektro komponenty, rozváděče, atd.), Práce, doprava, licence, revize

2) Bateriový́ systém
Předmětem plnění této části zakázky je dodávka bateriového systému na bázi LiFePo4 o kapacitě̌ 108 kWh skládajícího se z:
 technologický rack, BMS, MBMS a kompletní propojovací kabeláž
 1ks měnič AC Coupling 100kVA + transformátor
 Rozváděč MaR (ovládací PLC + UPS)
 Sestavu měření pro dva uzlové body
 Rozváděč NN (motorově ovládaný jistič s vypínací cívkou, ostatní jištění)
 projektová dokumentace
 Instalace, stěhování, doprava, revize

3) Nabíjecí́ stanice
Předmětem plnění této části zakázky je dodávka nabíjecích stanic skládajících se z:
 2x AC nabíjecí́ stanice – 2x T2 – 7kw/32A + 2x T2 – 22,1 kW/32A hliníkový sloupek osvětlený, spouštění nabíjení systémem RFID bez modulace výkonu.
 2x DC nabíjecí́ stanice – 50 kW ChaDeMo + COMBO 2, ovládání v českém jazyce, spouštění nabíjení systémem RFID, modulace výkonu dle aktuálního kapacity bateriového systému
 napojení na bateriový systém o výkonu 108 kWh
 napojení na 1ks měnič AC Coupling 100kVA
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Solární energie
  • Nabíječky
  • Akumulátory, galvanické články a baterie
Datum ukončení příjmu nabídek 09.11.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Zbyněk Stehlík
IČO 60979330
Adresa
Uhelná 170
79070 Uhelná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-008944

Nahoru