Výpis systémových zpráv

„V 00295B – dodávka fotovoltaické elektrárny a navazujících technologii“

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 11.05.2018  
Datum zrušení 20.07.2018
Datum zahájení zadávacího řízení 11.05.2018
Označení verze Aktuální  (14.01.2019 09:21:49)
Systémové číslo P18V00003631
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00295B – dodávka fotovoltaické elektrárny a navazujících technologii“
Druh Dodávky
Popis Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na části 1 až 3 v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 3 části:
1) Část 1: Fotovoltaická́ elektrárna
2) Část 2: Bateriový́ systém
3) Část 3: Nabíjecí́ stanice
Účastník může podat nabídku na jednu z těchto výše uvedených částí zakázky, případně na všechny části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (všech částí dohromady) činí 5.640.000,- Kč bez DPH.
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Zbyněk Stehlík - Pořízení bateriového systému, fotovoltaické elektrárny a nabíjecích stanic k podnikatelským účelům, registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010714
1) Fotovoltaická́ elektrárna
Předmětem plnění je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude namontována na šikmou střechu, a čelní štít budovy provozovny zadavatele nacházející se v areálu na adrese Hlavní 123, 790 65 Žulová, podmínka ukončení systému je napojení na 3 fázový on grid měnič o výkonu min 50kW, do místnosti uložiště baterií. Elektrárna bude tvořena maximálně 200 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 270 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 54 kWp. Konkrétní návrh technického provedení při splnění výše uvedených parametrů je na dodavateli, předmětem dodání je fungující fotovoltaická elektrárna za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
Předpokládaná hodnota 1. části veřejné zakázky činí 1.220.000,- Kč bez DPH.

2) Bateriový́ systém
Předmětem plnění této části zakázky je dodávka bateriového systému na bázi LiFePo4 o kapacitě̌ 108 kWh skládajícího se z:
 technologický rack, BMS, MBMS a kompletní propojovací kabeláž
 3 fázový on grid měnič o výkonu min 54kW
 1ks měnič AC Coupling min(200kVA) nebo 2ks po 100kVA
 1ks anti-islanding relé
 1ks DC skříň master
 propojovací svorkovnice pro DC napětí
 malou UPS
 ovládací PLC
 sestavu měření pro dva uzlové body
 motorově ovládaný jistič s vypínací cívkou.
 projektová dokumentace
 úprava místnosti na skladování baterií dle požárně bezpečnostní řešení dle vyhlášky 246/2001 Sb.
 výkopové práce k stávající přípojce, a hlavnímu jističi EL
Předpokládaná hodnota 2. části veřejné zakázky činí 2.250.000,- Kč bez DPH.

3) Nabíjecí́ stanice
Předmětem plnění této části zakázky je dodávka nabíjecích stanic skládajících se z:
 2x AC nabíjecí́ stanice – 2x T2 – 22,1 kW/32A hliníkový sloupek osvětlený
 2x DC nabíjecí́ stanice – 50 kW ChaDeMo + COMBO 2, ovládání v českém jazyce, spouštění nabíjení systémem RFID
 napojení na bateriový systém o výkonu 108 kWh
 napojení na 1ks měnič AC Coupling min(200kVA) nebo 2ks po 100kVA
 kamerový systém (záznamové zařízení + 8 kamer)
 úprava dvorní části objektu k vyhrazenému parkování 4ks EV automobilů
 úprava dvorní části k montáži nabíjecích stanic
 výkopové práce z bateriového systému do nabíjecích stanic + kabeláže
Předpokládaná hodnota 3. části veřejné zakázky činí 2.170.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Solární energie
  • Nabíječky
  • Akumulátory, galvanické články a baterie
Datum ukončení příjmu nabídek 11.06.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Zbyněk Stehlík
IČO 60979330
Adresa
Uhelná 170
79070 Uhelná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-008944

Nahoru