Výpis systémových zpráv

„V 00293 – dodávka fotovoltaické elektrárny“

Datum uveřejnění 30.11.2018  
Označení verze Aktuální  (24.01.2019 12:19:47)
Systémové číslo P18V00009323
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00293 – dodávka fotovoltaické elektrárny“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Výstavba fotovoltaické elektrárny a bateriového uložiště pro společnost ENGAS s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011545. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude vybudována na střeše objektu výrobní haly na parcele p.č.1817/64, v Brně Maloměřicích, Slaměníkova 1051/27a. Elektrárna bude tvořena maximálně 72 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 327 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 23,544 kWp. Tolerance rozměrů panelů je +-10 % u každého rozměru samostatně tak, aby se tyto daly instalovat na místo k tomu určené.
Hlavní jistič pro připojení FVE je 3 x 40 A. Projekt neřeší stávající ochranu objektu proti blesku.
Veškeré technické podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Solární energie
Datum ukončení příjmu nabídek 17.12.2018 09:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ENGAS s.r.o.
IČO 64511669
Adresa
Slaměníkova 1051
61400 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-033007

Nahoru