Výpis systémových zpráv

„V 00278 – Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích – nové vyhlášení“

Datum uveřejnění 30.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.09.2018
Označení verze Aktuální  (07.11.2019 12:28:05)
Systémové číslo P18V00007959
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00278 – Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích – nové vyhlášení“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích, registrační číslo - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005116, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „Zvyšování bezpečnosti dopravy v Branišovicích“, zpracované projektantem Ing. Linda Smítalová, Atelis – Ateliér liniových staveb, IČO: 74276361, se sídlem Hviezdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc, Autorizovaný projektant ČKAIT 1201908, autorizace dopravní stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Povrchová úprava silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 16.10.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00278 – Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích – nové vyhlášení“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Branišovice
IČO 00637360
Adresa
Branišovice 57
67177 Branišovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 632371

Nahoru