Výpis systémových zpráv

„V 00273 – Inovace úpravy hliníkových plechů použitých k výrobě emblémů – dodávka stroje na povrchovou úpravu kovů – nové vyhlášení“

Datum uveřejnění 11.04.2018  
Označení verze Aktuální  (31.05.2018 16:08:36)
Systémové číslo P18V00002744
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00273 – Inovace úpravy hliníkových plechů použitých k výrobě emblémů – dodávka stroje na povrchovou úpravu kovů – nové vyhlášení“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – stroje na povrchovou úpravu kovů, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
A) DEFINICE ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ
Rozměrové požadavky:
1) Pracovní šířka: 1050 mm
2) Šířka Transportního dopravníku: 1150 mm
3) Pracovní výška: 1050 + 20 mm
4) Směr toku: bude specifikováno dle umístění
Parametry zpracovávaného výrobku:
1) Velikost plechu: 810*500 (Max. šířka 1050 mm)
2) Tloušťka plechu: Min. 0,3 mm Max. 0.7 mm
Rychlost transportního dopravníku:
3) Regulovatelná rychlost: 1 to 6.0 m/min. (DC motor)
4) Pracovní rychlost: 2.0-4.0 m/min.
Připojení:
1) Připojení: 380 V – 3 Phase - 50 Hz.
2) Řídící jednotka: 24 V / 220 V
3) Celkový příkon: 176 Kw (dle lokalních možností)

B) OBECNÉ POŽADAVKY
 transportní válce: vulkanizovaná guma, PP nebo SS nerez o průměru 30 mm diameter.
 všechny lázně budou mít bezpečnostní čidla kontroly výšky hladiny
 řídící jednotka uvádí jednotky v m/min prostřednictvím frekvenčního měniče
 skleněné poklopy nad jednotlivými lázněmi
 trysky oplachových tyčí jsou navrženy tak, aby byly jednoduše vyměnitelné
 ohřev kapalin do 90 min z počáteční teploty 15ºC – kratší čas na vyžádání
 systém chlazení: studená voda v recirkulaci, oba systém napájení vody mají nezávislá okruh
 měření toku je umístěn u vstupu oplachové vody
 záchytná vana pod zařízením
 5 laser sensorů OEM Automatic serial 2-15 cm nebo podobně PLC řízeno
Umístění: pro identifikaci zaklínění plechu u vstupu do zařízení, u vstupu a výstupu odmašťovací lázně, Pasivační lázně a u výstupních modulů

C) DEFINICE MODULŮ
1) VSTUP Pos. 1: 800 mm
 navrženo z PP a kovové díly z SS
 sensory pro pohotovostní a ekonomického provozního režimu
 DC motor pro pohon transportního dopravníku s elektronickou regulací frekvenčním měničem
 výpust kvůli čištění Drainage for cleaning.
2) ODMAŠTOVÁNÍ Pos. 2: 3430 mm
 navrženo z PP a kovové díly z SS
 2 vertikální čerpadla pro 22 horních a 10 spodních oplachových tyčí a trysky s 2 manometry, jeden pro horní a jeden pro spodní systém
 dva manometry jeden pro horní a druhou pro spodní oplachovací systém
 každá oplachová tyč z SS trubky a s nainstalovanými plochými tryskami
 systém ohřevu v SS 316 s řídící jednotkou a teplotní sondou v SS 316
 chladicí systém s chladící spirálou z SS a elektro ventilem 1/2".
 sensor chodu na sucho u sensoru kontroly úrovně kapaliny
 vrchní kryt s bezpečnostním sklem a spínačem
 pracovní teplota: 65º + 2ºC.
 Kapacity nádrže: 700 L s ukazatelem max
 2 SS pytlové filtry
 ručně ovládané ventily: výdech, výpusť a vpusť vody
 PP výdechy.
3) 3tý OPLACH Pos. 1050 mm
 navrženo z PP a kovové díly z SS
 3 čerpadla v nádrži
 nezávislý přepad do výpustní trubky v poslední kaskádě
 vstup vody do 3. kaskády s ventilem a regulací toku z vrchní strany zařízení
 každá kaskáda 2 + 2 PVC oplachové tyče pro vrchní a spodní uspořádání s regulačním ventilem a PP tryskami
 2 manometry, jeden pro vrchní a jeden pro spodní systém trysek
 kazetový filtr v každé kaskádě
 Ochrana proti chodu za sucha
 Ruční ventil vody pro potřeby údržby v každé kaskádě
4) PASIVAČNÍ JEDNOTKA Pos. 4: 3430 mm
 navrženo z PP a kovové díly z SS
 2 vertikální čerpadla pro 22 horních a10 spodních oplachových tyčí a trysky s 2 manometry, jeden pro horní a jeden pro spodní systém
 dva manometry jeden pro horní a druhou pro spodní oplachovací systém
 každá oplachová tyč z SS trubky a s nainstalovanými plochými tryskami
 systém ohřevu v SS s řídící jednotkou a teplotní sondou v SS
 chladící systém s chladící spirálou z SS a elektro ventilem 1/2".
 sensor chodu na sucho u sensoru kontroly úrovně kapaliny
 vrchní kryt s bezpečnostním sklem a spínačem
 pracovní teplota: 28º + 2ºC
 Kapacity nádrže: 700 L, s max ukazatelem
 PH, teplota pro sledování.
 2 SS pytlové filtry
 ručně ovládané ventily: výdech, výpusť a vpusť vody
 PP výdechy.
5) 4tý OPLACH Pos. 5: 1750 mm
 navrženo z PP a kovové díly z SS
 4 čerpadla
 první kaskáda je s jedním oplachem, následující je s trojím oplachem, a pátý oplach je s demi vodou
 nezávislý přepad do výpustní trubky v poslední kaskádě
 vstup vody do 1./4. a DI vodní kaskády s ventilem a regulací toku z vrchní strany zařízení
 každá kaskáda 2 + 2 PVC oplachové tyče pro vrchní a spodní uspořádání s regulačním ventilem a PP tryskami
 2 manometry, jeden pro vrchní a jeden pro spodní systém trysek
 kazetový filtr v každé kaskádě
 ochrana proti chodu za sucha
 měření vodivosti se záznamem v oplachu DI vodou
 ruční ventil vody pro potřeby údržby v každé kaskádě
 poslední kaskáda DI vody s přímým oplachem bez čerpadla
6) OFUK Pos. 6: 1050 mm
 navrženo z PP a kovové díly z SS
 4 sady SS vzduchových nožů s 4 sadani vysokotlakých ofukovacích tyčí
 8 tlakových regulačních ventilů (0-15 Kpa) na každý vzduchový nůž – regulovaná kulovými ventily
 DC motor pro pohon transportního dopravníku s elektronickou regulací rychlosti prostřednictvím frekvenčního měniče
 Výpustní otvor na zadní straně
 vrchní kryt s bezpečnostním sklem a spínačem
7) VÝSTUP Pos. 7: 800mm
 navrženo z PP a kovové díly z SS
8) ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA Pos. 8:
 délka kabelů mezi výrobní linkou a řídícím panelem 5 m – prodloužení na požadavek
 pohotovostní STOP na řídícím panelu
 signalizace při závadě linky – akustickým signálem
 uložení kabelů podél linky s přípojkami k jednotlivým modulům

D) PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOKUMENTACE
1) SLUŽBY – POTRUBÍ A VÝPUSTĚ
 linka musí být dodána s odpadovým potrubním systémem pro odvod kapalin, koncentrátu a vody.
 vodovodní přípojka pro pitnou vodu, přípojka pro DI vodu a chladicí kapalinu, připojené na odpady a přetoky z jednotlivých modulů
 potrubní systém bude umístěn pod linkou od vstupu do výstupu
 linka bude mít pro každý výpustní bod ruční kulový ventil
2) DOKUMENTACE
 2 tištěné instrukční manuály
 1 CD-ROM instrukční manuál
 Výkresy zařízení modul po modulu
 Výkres potrubního systému
 Výkres zasíťování
 Programové schéma, software a PLC na záložním disku
 Součástí dodávky je seznam kritických náhradních dílů

E) CERTIFIKACE A TESTOVÁNÍ
1) CERTIFIKACE SYSTEMU
 zařízení musí být vyrobeno dle CE standardu
 CE certifikováno
2) TESTOVÁNÍ PŘED DODÁVKOU
 zařízení bude zkušebně smontováno ve výrobním závodě pro účely funkčních testů (provozní elektrické a mechanické stavy) s vodou.
 Funkční protokol testů musí být schválen zadavatelem před expedicí
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Kovoobráběcí a tvářecí stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 27.04.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název CROMTRYCK s.r.o.
IČO 26301890
Adresa
Jiřího z Poděbrad 26
66462 Hrušovany u Brna
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-032347

Nahoru