Výpis systémových zpráv

„V 00248 – Tepelné výměníky s dutými mikrovlákny – dodávka linky“

Datum uveřejnění 29.12.2017  
Označení verze Aktuální  (09.02.2018 12:34:08)
Systémové číslo P17V00009403
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00248 – Tepelné výměníky s dutými mikrovlákny – dodávka linky“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka pilotní výrobní linky na výměníky tepla z dutých vláken, za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného.
Tato zakázka zahrnuje vývoj, konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Celkový záměr projektu a popis výrobku
Hlavním cílem je vyvinout, postavit a spustit pilotní výrobní linku na výměníky tepla z dutých vláken.
Cíle:
1) Navrhnout, postavit a spustit technologické zařízeni objednané v jediné pilotní lince na výrobu výměníku z vláken (viz Obr.1d ve příloze na konci dokumentu).
2) Technologické procesy mají mít možnost být převedené do automatizovaného stavu.
3) Kvalita finálního výrobku (výměníku z vláken) musí být v souladu s požadavky uvedenými níže.
4) Minimální výrobní kapacita pilotní linky je 2 ks/hod sestavených jednotek (Obr. 1d) (v případě 10 základních prvků (Obr. 1a) na jednu jednotku.
5) Jedním ze záměrů projektu je výroba 3 testovacích sérií v požadované konfiguraci a kvalitě, zejména:
a. První série v množství 60 ks jednotek o rozměrech 200 mm (šířka) x 250 mm (délka vláken) (viz Obr. 1d) s 10 vrstvami vláken. Tato série slouží k ověření moznosti vyrobit nejmenší možný rozměr jednotky.
b. Druha série v množství 40 ks jednotek o rozměrech 400x500 mm s 8 vrstvami vláken. Tato série slouží k ověření možnosti vyrobit výměník dle požadovaných rozměrů a počtu vrstev.
c. Třetí série v množství 20 ks jednotek o rozměrech 500x800 mm s 10 vrstvami vláken. Tato série slouží k ověření moznosti vyrobit největší jednotku.
Popis výrobku:
Výměník tepla (viz Obr. 1d) se skládá z jádra (viz Obr 1b) a sběračů (Obr. 1c); jádro pak se skládá se základních prvků s vlákny (Obr. 1a); každý základní prvek se pak skládá z vláken zalitých PDCPD na koncích ve formě lemů (Obr. 1a).
Vlákna jádra výměníku tepla tvoří teplosměnnou plochu mezi vnitřní kapalinou a okolním vzduchem.
Navrhovaná technologie má být dostatečně flexibilní pro výrobu jádra výměníku různých rozměrů a počtu vláken v určených rozsazích bez/anebo s rozumně omezenou výměnou zařízení/naradí.
Pilotní linka a/nebo podsystémy/ zařízení/procesy mají byt modifikovatelné pro zvětšení výrobní kapacity v budoucím výrobním systému.
Požadavky k pilotní lince a výrobku:
1) Vnější průměr vlákna - 1.2±0.1 mm.
Toto znamená, že výrobek popsaný v této sekci (a také vyráběny pomoci pilotní linky) bude navržen a vyroben z vláken o konstantním průměru 1.2±0.1 mm.
Cela technologie a zařízení pilotní linky máji být navrženy tak, aby byly upravitelné (s rozumnou modifikací zařízení, například zalévací formy) pro použití vláken o vnějším průměru 0.6-1.5 mm.
Jako průměr vlákna se používá vnější střední průměr.
2) Délka výměníku (délka vláken mezi zalitím DCPD) 250-800 mm
3) Šírka základního prvku (odpovídá počtu vláken) - 200-500 mm.
Šířky 200 a 500 mm budou realizovány pomocí jedné nastavitelné zalévací formy. Tato forma má byt navržena takovým způsobem, že podobný přístup umožní vyrobit formu s větším stupněm nastavitelnosti (po krocích asi 50 mm).
Menší šířky základních prvků mohou být vyrobeny zaříznutím 500mm-širokého základního prvku na požadovaný rozměr.
4) Max. počet základních prvků – 10
5) Vzdálenost mezi vlákny v základním prvku – cca 1.8 mm.
6) Tloušťka zalití PDCPD, základního prvku – cca 2 mm.
7) Chladivo ve vláknech – voda, demineralizovaná voda nebo roztok voda-glykol, na vnějším povrchu vláken vzduch anebo jiný plyn kompatibilní s PP a PDCPD.
8) Max. pracovní tlak (interní, ve vláknech) - 10 bar při teplotě 80 ºC.
9) Max. pracovní tlak na vnější straně (vzduchu) - 0.1 bar (10 kPa) při teplotě 80 ºC.
10) Rozloženi vláken ve všech základních prvcích (víz Obr.1a) má byt dostatečně rovnoměrné aby nedocházelo k značnému snížení tepelné účinnosti; tolerance budou dodatečné stanoveny s ohledem na vliv na účinnost a technologické moznosti.
11) Komponenty sestavy jednotky výměníku jsou: polypropylénová (PP) vlákna; základní prvek (Obr. 1a) tvořený PP vlákny zalitými v lemech z polydicyklopentadiénu (PDCPD), jádro výměníku (Obr. 1b) tvořené se slepených základních prvků, sběrače (Obr. 1c) – z polypropylenu (PP), polyamidu (PA) anebo jiného vhodného plastu.
12) K výrobě základních prvků je použita technologie reaktivního vstřikovaní DCPD - do formy jsou umístěna dutá PP vlákna a po naplnění reaktivní směsí DCPD proběhne polymerace a vytvoření lemu základního prvku (Obr. 1a). Vysoká adheze PDCPD s PP je nutná, aby se zajistila těsnost pro chladivo. Značná deformace vláken zalitých v PDCPD v základním prvku není povolena.
13) V sestaveném výměníku (Obr. 1d) mají být vlákna otevřena pro vstup látky ze sběračů (Obr. 1c).
14) Jádro výměníku (Obr. 1b) se kompletuje s plastovými sběrači (Obr. 1c) aby se vytvořila finální sestava (Obr. 1d). Součásti sestavy jsou boční prvky sloužící, aby byla dosažena tuhost systému a pozice vláken.
15) Celková sestava výměníku se sběrači má být těsná pro chladivo (sestavený výměník má být těsný při 80 ºC, 10 bar po dobu 30 min.)
Plán projektu (aktivity)
1) Sestavení RIM stroje
Výsledkem je návrh, sestavení a instalace RIM stroje jako součásti pilotní linky.
Výstupy:
 Instalovaný a testovaný RIM stroj dle požadavku pilotní linky
 Zpráva prokazující, že RIM stroj je připravený pro pilotní výrobu
 Technická dokumentace RIM stroje
 Provozní příručka RIM stroje
2) Forma pro RIM stroj
Výsledkem je návrh, sestavení a instalace formy RIM stroje jako součásti pilotní linky.
Forma má umožnit výrobu řady výrobku dle požadavku popsaných výše.
Výstupy:
 Instalovaná a testovaná forma RIM stroje
 Zprava prokazující, že forma RIM stroje je hotová k pilotní výrobě
 Technická dokumentace formy RIM stroje
3) Nosič formy
Výsledkem je návrh, sestrojeni a instalace nosiče formy jako součásti pilotní linky.
Výstupy:
 Instalovaný a testovaný nosič formy.
 Zprava prokazující, že nosič formy je vhodný k pilotní výrobě
 Technická dokumentace nosiče formy
4) Temperační systém formy
Výsledkem je návrh, sestavení a instalace temperančního systému jako součásti pilotní linky.
Výstupy:
 Instalovaný a testovaný temperanční systém
 Zprava prokazující, že temperanční systém je připravený a vhodný k pilotní výrobě
 Technická dokumentace temperančního systému
5) Systém odvíjení vláken (cívečnice)
Výsledkem je návrh, sestavení a instalace cívečnice jako součásti pilotní linky.
Výstupy:
 Instalovaná a testovaná cívečnice
 Zprava prokazující, že cívečnice je připravená k pilotní výrobě
 Technická dokumentace cívečnice
6) Zařízení pro testy těsnosti základních prvků
Výsledkem je návrh, sestrojeni a instalace zařízení pro testy těsnosti základních prvků (vláken zalitých v PDCPD, Obr. 1a).
Výstupy:
 Instalované a testované zařízení pro testy těsnosti. Těsnost základních prvku má být testovaná tlakováním dusíkem nebo suchým vzduchem na 2 bary.
 Zpráva prokazující, že zařízení pro testy těsnosti je hotové a funkční.
7) Zařízeni pro testy těsnosti sestavených výměníků
Výsledkem je návrh, sestavení a instalace zařízení pro testy těsnosti kompletních výměníků (Obr. 1d).
Výstupy:
 Instalované a testované zařízení na testy těsnosti hotových výměníků. Všechny výměníky mají byt testované tlakováním na 12 barů dusíkem nebo suchým vzduchem a ponořením do vody (za pokojové teploty).
 Zprava prokazující, že zařízeni na tlakové testy výměníků je hotové.
8) Zařízení na výrobu jádra výměníku (Obr. 1b) slepováním ze základních prvků (Obr. 1a)
Výsledkem je návrh, sestavení a instalace zařízení na slepování základních prvků.
Výstupy:
 Instalované a testované zařízení na lepení základních prvků
 Zprava prokazující, že zařízení pro lepení základních prvků je hotovo

9) Zařízení na slepení jádra výměníku (Obr. 1b) se sběrači (Obr. 1c)
Výsledkem je návrh, sestavení a instalace zařízení na slepování jádra výměníku se sběrači.
Výstupy:
 Instalované a testované zařízení na lepení jádra výměníku se sběrači
 Zprava prokazující, že zařízení na slepování je hotovo
10) Forma na výrobu sběračů
Výsledkem je návrh, sestavení a instalace formy na výrobu sběračů technologií vstřikování. Sběrače vyrobené vstřikováním mají odpovídat jádru výměníku šířkou 500 mm s 10 základními prvky. Technologie výroby sběračů by měla být aplikovatelná pro výrobu řady potřebných sběračů pomoci několika forem, nebo modifikací základní formy. Sběrače pro výměníky se šířkou 200mm a 500mm s 10 základními prvky a šířkou 400mm s 8 základními prvky. Cena za výrobu sběrače jiných rozměrů bude 500 EUR.
Výstupy:
 Instalovaná a testovaná vstřikovací forma na výrobu sběračů.
 Zprava prokazující, že vstřikovací forma na výrobu sběračů je hotová.
 Technická dokumentace vstřikovací formy na výrobu sběračů.
11) Výrobní testy jednotlivých zařízení a celé pilotní linky
Tato aktivita obsahuje testy jednotlivých zařízení a celé pilotní linky.
Testy pilotní linky mají obsahovat výrobu třech sérií finálních výrobků vyžádaných vlastnosti a kvality. Výrobní proces má byt zdokumentovaný.
Výstupy:
 Zprava popisující testovací provoz všech zařízení pilotní linky.
 První série výrobků v množství 60 ks jednotek o rozměrech 200 (šířka) x 250 (délka vláken) mm (viz Obr. 1d) s 10 základními prvky (vrstvy vláken). Tato série prokáže možnost výroby nejmenšího výměníků.
 Technická zpráva pro první sérii popisující výrobu v každém kroku výrobního procesu. Zpráva má popisovat proces včetně toku materiálu, popis každého kroku a výrobní časy.
 Druha série výrobků v množství 40 ks jednotek o rozměrech 400x500 mm s 8-mi základními prvky. Tato série prokáže možnost výroby výměníků definovaného rozměrů a počtu základních prvků.
 Technická zpráva pro druhou sérii popisující výrobu v každém kroku výrobního procesu. Zpráva má popisovat proces včetně toku materiálu, popis každého kroku a výrobní časy.
 Třetí série výrobků v množství 20 ks jednotek o rozměrech 500x800 mm s 10 základními prvky. Tato série prokáže možnost výroby největšího výměníku.
 Technická zpráva pro třetí sérii popisující výrobu v každém kroku výrobního procesu. Zpráva má popisovat proces včetně toku materiál, popis každého kroku a výrobní časy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Průmyslové stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 29.01.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Heat Transfer Systems s.r.o.
IČO 25726242
Adresa
Novosedly 238
69182 Novosedly
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-014885

Nahoru