Výpis systémových zpráv

„V 00244B – dodávka technologie“

Datum uveřejnění 26.03.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.03.2020
Označení verze Aktuální  (04.09.2020 14:30:46)
Systémové číslo P20V00002280
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00244B – dodávka technologie“
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem zadavatele
název: Záchyt fugitivních emisí při výrobě nátěrových hmot VITON s.r.o.
registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000314,
konkrétně se jedná o dodávku technologického celku (dále jen „technologie“) na výrobu nátěrových hmot, specifikovaného v této zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a obstarání záležitosti spočívající v zajištění zejména řádné dimenzace celé technologie odpovídající požadovanému výkonu a kvalitě, zhotovení, dopravy a dodávky včetně montáže, uvedení do provozu, kalibrace, zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu na místě instalace. Na technologii budou vyráběny rozpouštědlové nátěrové hmoty VITON. Typy vyráběných nátěrových hmot a jejich bezpečnostní listy jsou k dispozici na https://www.barvy-viton.cz/produkty/. Přesná specifikace požadované technologie tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace a je poskytována ve formátech PDF a DWG na vyžádání, oproti podpisu dohody o ochraně informací.

Technická specifikace předmětu plnění a popis funkce
Předmětem plnění je řádné nadimenzování všech produktovodů, rozvodů medií, kabelů a ostatních instalací, které budou předmětem dodávky a to vzhledem k typu nabízených strojů a ostatního zařízení. Dále je předmětem plnění vlastní zhotovení, doprava a dodávka včetně montáže, uvedení do provozu, kalibrace, zaškolení obsluhy, zajištění záručního a pozáručního servisu na místě instalace.
Požadovaná technologie (předmět plnění) se skládá z následujících hlavních částí:
5 ks nerezových nádrží na pryskyřice objem každé min. 25 m3
(stávající, předmětem plnění je pouze úprava vstupů/výstupů a kompletní funkční začlenění do technologického celku)
1 ks nerezové nádrže na rozpouštědlo objem min. 30 m3
2 ks ocelových lakovaných sil na plniva objem každého min. 70 m3
3 ks BIG-BAG dávkovacích stanic objem každé min. 1 m3
2 ks směšovacích násypek objem každé min. 4 m3
2 ks kapsových elevátorů s adekvátní výškou a přepravní kapacitou
6 ks šnekových dopravníků s adekvátní délkou a přepravní kapacitou
2 ks dissolverů min. výkon 93 kW
2 ks košových mlýnů min. výkon 55 kW
2 ks podlahových vah min. váživost 2000kg, přesnost 0,5kg
4 ks dokončovacích nádrží s míchadlem objem každé min. 5 m3
1 ks ocelové hlavní výrobní platformy s odpovídající nosností
1 set pomocných podpůrných konstrukcí, bezpečnostních prvků a zábran
1 set systém produktovovodů, rozvodů médií, kabelů a ostatních instalací v potřebné délce
1 set čerpadel, ventilů, klapek, uzávěrů, šroubení, rychlospojek a ostatních potřebných prvků
1 set systém měření a regulace včetně akčních členů a ovládáním v místě výroby i vzdáleně
1 set software a licence ke všem autorsky chráněným dílům
1 set popis a označení všech tras, vedení, směrů toků materiálů a koncových prvků

Kapalné a práškové suroviny dávkované během výrobního procesu ve velkých objemech jsou skladovány ve velkoobjemových nádržích a silech. Suroviny dávkované ve středních objemech jsou skladovány v BIG-BAG stanicích. Suroviny dávkované v malých objemech budou během výrobního cyklu přidávány manuálně. Výrobní cyklus začíná dávkováním jednotlivých surovin do dissolverů, kde jsou za stálého míchání dispergovány. Poté dojde k přepuštění vsázky do mlýnů, kde dochází k mletí a jemné homogenizaci. Po dokončení procesu mletí je produkt přečerpán do dokončovací nádrže, kde proběhne jeho finalizace. Poté následuje vypuštění hotového produktu do mobilních kádí, IBC kontejnerů anebo plnění do spotřebitelských obalů.
Hlavní suroviny obsahující těkavé organické látky jsou dávkovány automatizovaně. Jejich doplňování (naskladňování) probíhá uzavřeným okruhem, přečerpáním z autocisterny nebo IBC kontejneru. Během doplňování je odpadní vzduch z prostoru sil a nádrží přepouštěn do prostoru cisterny. Při tomto procesu tudíž nedochází k úniku fugitivních emisí VOC do ovzduší.
Předmět plnění není možné nabízet jako částečné dodávky, je požadován kompletní funkční celek formou generální dodávky, a to z toho důvodu, že celé toto plnění tvoří jeden funkční celek podléhající jednotnému řízení.
Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 zákona uvádí, že část zadávací dokumentace - Příloha č. 4, je na základě postupu dle § 36 odst. 8 zákona poskytována na vyžádání po podpisu dohody o ochraně informací - viz příloha č. 5 zadávací dokumentace. Žádosti je třeba zaslat na kontaktní osobou - Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, verejnezakazky@sklegal.cz. Příloha č. 4 zadávací dokumentace bude poskytována bezplatně elektronicky po doručení podepsané dohody o ochraně informaci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2020-010095
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Strojní zařízení pro výrobu a použití mechanické síly
Datum ukončení příjmu nabídek 05.05.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00244B – dodávka technologie“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VITON s.r.o.
IČO 25164953
Adresa
Planá 90
37001 Planá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218077

Nahoru