Výpis systémových zpráv

„V 00237 – Vývoj elektroniky a software pro testování a řízení vodíkových palivových článků a stacků – smluvní výzkum – nové vyhlášení“

Datum uveřejnění 11.03.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.03.2018
Označení verze Aktuální  (25.05.2018 13:19:44)
Systémové číslo P18V00001747
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00237 – Vývoj elektroniky a software pro testování a řízení vodíkových palivových článků a stacků – smluvní výzkum – nové vyhlášení“
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je provedení či spolupráce na dále popsaném výzkumu v oblasti vývoje elektroniky a softwaru pro testování a řízení vodíkových palivových článků a stacků.
Společnost Kolibrik.net, s.r.o. se zabývá výzkumem a vývojem měřících a testovacích systémů pro výzkum vodíkových technologií.
Cílem aktuálního projektu, pro který je poptáván smluvní výzkum, je vývoj několika prototypů potenciostatů s různým rozsahem a vlastnostmi měření a vývoj automatizačního hardwaru i softwaru vedoucího ke zvýšení efektivity a urychlení výzkumných a testovacích procesů.
Časový harmonogram projektu je rozdělen do 5 etap, předmětem plnění této veřejné zakázky jsou etapy 2 až 5 (etapa 1 není předmětem plnění), ve kterých bude realizován výzkum a vývoj těchto 3 hlavních cílů projektu:
a) Zdokonalení prvků a modulů existujících produktů na špičkovou úroveň – bude obsahem etapy 2. V této části realizace projektu bude vycházeno z aktuálního stavu již hotových a žadatelem prodávaných produktů. Bude provedena detailní analýza stávajících dosahovaných parametrů a budou definována slabá místa produktů. Vývoj bude směřovat jak k vylepšení stávajících parametrů z hlediska kvality, tak i k odstranění problematických míst jednotlivých produktů. Veškeré aktivity budou plně korespondovat s uspokojením potřeb aktuálních poptávek od zákazníků, které žadatel čím dál častěji eviduje a bude vyvíjen tlak, na co nejrychlejší nasazení zdokonalených produktů na trh, resp. Ke konkrétním zákazníkům.
b) Vývoj nových základních modulů (jak hardwarových, tak softwarových) – bude obsahem zejména etap 2, 3 a 4. cílem této části bude zhodnocení veškerých získaných znalostí a zkušeností z předchozího vývoje. V minulosti byly projekty vyvíjeny odděleně (elektronika i software) a následně byly zjištěny společné vlastnosti a prvky, využitelnost stejných či obdobných HW i SW modulů pro různé produkty, výhodnost sjednocení přístupu v softwaru a komunikačních protokolech, apod. Proto tedy bude zcela zásadním krokem analýza a návrh vývoje dílčích modulů, které budou následně využívány pro stavbu komplexních celků – tedy finálních produktů. Konečným výsledkem bude hardware i software, který bude mít podobné jádro, a díky tomu bude velmi snadno upravovatelný individuálním potřebám zákazníků.
c) Vývoj vedoucí k sestavení finálních produktů postavených na nově vyvinutých modelech – bude obsahem zejména etapy 5. Výsledky vývoje z předchozí aktivity/cíle b) budou využity pro sestavení výsledných produktů. Bude vytvořeno několik verzí potenciostatů pro různé proudy a výkony, vytvořen nový software pro řízení potenciostatu i automatizace a upraven automatizační hardware pro komunikaci s novou generací softwaru. Veškeré tyto produkty budou následně testovány jak z hlediska parametrů, tak z hlediska funkčnosti a součinnosti s nadřazenými systémy, testy použití ve vodíkových stanicích, apod.

Plán smluvního výzkumu (aktivity)
1) Zdokonalení stávajících produktů – potenciostaty
• Konzultace s vývojem analogové části potenciostatů s ohledem na užití různých měřících metod využitelných pro vývoj a testování vodíkových palivových článků
• Vývoj automatických a poloautomatických kalibračních metod
• Dlouhodobé testy výdrže, stability, přesnosti a kvality, charakterizace dosažených parametrů
• Testy v praktickém provozu, posouzení uživatelské přívětivosti, srovnání s konkurenčními komerčními výrobky v praktických situacích
Odhadované množství výzkumných hodin: 460
Výstupy: Studie požadavků na analogovou část, procesy pro kalibrace, protokoly z testování prototypů potenciostatů a jejich srovnání s konkurenčními produkty
2) Zdokonalení stávajících produktů – automatizace testovacích stanic
• Dlouhodobé testy výdrže, stability, přesnosti a kvality
• Testy v praktickém provozu, posouzení uživatelské přívětivosti
Odhadované množství výzkumných hodin: 260
Výstupy: protokoly z testování prototypů automatizačních modulů
3) Vývoj nových základních elektronických modulů
• Řídící mikrokontrolérový modul s precizními analogovými I/O – testování parametrů důležitých pro řízení potenciostatů
• Definice struktury a parametrů modulů pro sestavení potenciostatů s různými výkony
• Koncové stupně potenciostatů pro různé výkony
• Obvodové řešení pro impedanční spektroskopii
• Testování modulů, charakterizace jejich parametrů
Odhadované množství výzkumných hodin: 1240
Výstupy: Studie požadavků a návrh řešení pro jednotlivé modulyna analogovou část, procesy pro kalibrace, protokoly z testování zkušebních vzorků
4) Vývoj nových základních softwarových modulů
• Analýza potřeb, výběr vhodných softwarových technologií, definování vícevrstvé hierarchie, výběr technologií pro komunikaci mezi jednotlivými vrstvami i aplikacemi
• Konzultace při návrhu datových struktur, sw modulů a API pro vzdálené ovládání a monitorování s ohledem na maximálně efektivní využití v testovacích stanicích a jejich systémové integrace do nadřazených systémů
Odhadované množství výzkumných hodin: 600
Výstupy: Studie požadavků a návrh softwarových řešení
5) Vývoj finálních produktů – potenciostaty, automatizace a software
• testy prototypů potenciostatů, charakterizace dosažených parametrů, srovnání s konkurenčními komerčními výrobky v praktických situacích
• Testy vyvinutého software, stability, funkčnosti a součinnosti s nadřazenými systémy, praktické testy pro použití v testovacích stanicích
Odhadované množství výzkumných hodin: 1640
Výstupy: protokoly z testování prototypů potenciostatů a jejich srovnání s konkurenčními produkty, protokoly z testování software.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Výzkum a experimentální vývoj
Datum ukončení příjmu nabídek 27.03.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kolibrik.net, s.r.o.
IČO 05897408
Adresa
Smetanova 1169
59101 Žďár nad Sázavou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-020780

Nahoru