Výpis systémových zpráv

„V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně“

Datum uveřejnění 09.12.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.12.2017
Označení verze Aktuální  (08.01.2019 12:56:58)
Systémové číslo P17V00008941
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – technologie ke snížení emisí ve spalovně, která je rozdělená na 5 samostatných částí, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel nehodlá s účastníky jednat o nabídkách ve smyslu čl. 3.3 Pravidel.
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně, registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001016.
Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na části 1 až 5. v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 5 části:
1) Část 1: filtr pevných částic (TZL) včetně samonosné konstrukce
2) Část 2: tepelný výměník spalin (vzduch x vzduch) a pračky spalin včetně samonosné konstrukce
3) Část 3: ventilátor včetně frekvenčního měniče a ovládací elektroniky
4) Část 4: propojovací potrubí praček, filtru pevných částic a vstupního a výstupního potrubí ventilátoru, propojení do komína, odlučovače kapek, včetně samonosné konstrukce
5) Část 5: dekantační nádrž pro saparaci kalu z technologické vody po čištění spalin včetně samonosné konstrukce
Účastník může podat nabídku na jednu z těchto výše uvedených částí zakázky, případně na všechny části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-034523
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Spalovny odpadů
Datum ukončení příjmu nabídek 22.01.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.
IČO 26227274
Adresa
U Spalovny 4225
79601 Prostějov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-030050

Nahoru