Výpis systémových zpráv

„V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému – nové vyhlášení“

Datum uveřejnění 15.09.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.09.2017
Označení verze Aktuální  (19.12.2018 13:39:38)
Systémové číslo P17V00006853
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému – nové vyhlášení“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je vybudování městského kamerového dohlížecího systému pro město Ivančice (dále jen „MKDS“).
Navrhované řešení je koncipováno jako modulární systém s možností jeho postupného rozšiřování. Rozdělení výstavby je zvažováno do tří etap. Umístění kamerových bodů je navrženo ve spolupráci se zástupci města, Městské policie. Při výběru jednotlivý bodů byla brána v úvahu bezpečnostní analýza Městské police a společný fyzický průzkum terénu, na základě kterého byly navrženy sledované zóny a taktéž navrženo umístění Kamerových bodů (dále jen KB). Při výběru bylo vždy dbáno na co největší výtěžnost KB, ale také efektivitu zřízení a připojení jednotlivých KB. Umístění kamer je navrženo primárně na budovách a pozemcích ve vlastnictví obce. Umístění jednotlivých kamer viz přehledová mapa, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace a v podrobnostech níže. Zadavatel stanovuje níže uvedené technické podmínky prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na funkci a účel MKDS s ohledem na naplnění potřeb zadavatele spočívajících ve zvýšení bezpečnosti. Zadavatel požaduje dodání funkčního celku MKDS, který bude splňovat níže uvedené technické parametry.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Dohlížecí systém
Datum ukončení příjmu nabídek 04.10.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému – nové vyhlášení“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Ivančice
IČO 00281859
Adresa
Palackého náměstí 196
66491 Ivančice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058979

Nahoru