Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00199A – Vybudování sociálního podniku -...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 13.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.07.2017
Označení verze Aktuální  (24.10.2017 15:16:53)
Systémové číslo P17V00004941
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00199A – Vybudování sociálního podniku - stáčírny nápojů – dodávka technologie“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedených zařízení v této zakázce rozdělené na části, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále dle níže uvedené specifikace v rámci projektu, registrační číslo projektu - CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000221, název dotačního projektu Sociální podnik - stáčírna nápojů.
Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby každé zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na jednotlivé části 1 – 3 v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 3 části:
1) Sudy
a. KEG sudy (50 l 50 ks, 30 l 100 ks, 15 l 20 ks)
b. Dubový sud 10 hl (2 ks)
2) Technologie stáčírny
a. Ležácký tank 20 hl (4 ks)
b. Mobilní (ležácký) tank 10hl (1 ks)
c. Automatická myčka KEGů (sudů na pivo) (1ks)
d. Plnička skleněných lahví a PET lahví (1 ks)
e. Generátor dusíku (1 ks)
3) Chladicí box (1 ks)

Účastník může podat nabídku na jednu z těchto 3 částí zakázky, případně na více částí zakázky nebo na všechny části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky (všech 3 částí dohromady) činí 3.630.796,- Kč bez DPH.
4.2 Předměty plnění
Část č. 1:
Předmětem této části zakázky je dodání sudů.
KEG sudy (50 l 50 ks, 30 l 100 ks, 15 l 20 ks)
KEG je vratný sud, který je speciálně vyvinutý pro průmyslové plnění a sterilní skladování nápojů, sud je válcová nádoba z nerezové oceli. Horní i dolní dno je klenuté a sud je dole i nahoře opatřen lemem s prolisy umožňujícím stohování sudů.
Minimální technické parametry:
 sudy s číselnou řadou pro snadnou účetní evidenci
 norma sudů DIN
 fiting sudů FLACH DSI bez pojistky
Dubový sud 10 hl (2 ks)
Sudy budou určeny pro zrání vybraných druhů piv ještě před jejich stočením a další distribucí.
Minimální technické parametry:
 objem 10 hl
 materiál: dubové dřevo
 vč. podstavce
 součástí ventily a kohouty

Předpokládaná hodnota 1. části zakázky činí 658.642,- Kč bez DPH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Část č. 2:
Předmětem této části zakázky je dodání technologie stáčírny.
Ležácký tank 20 hl (4 ks)
Do ležáckých tanků budou přečerpány dovezené nápoje od klientů ke stočení.
Každý tank bude mít tyto parametry:
 vertikální nádoba
 provedení nerezová ocel AISI 304
 vnitřní povrch leštěný na RA 0,8
 vnější povrch pískovaný
 1 chladící zóna – přes celou válcovou část
 kvalitní polyuretanová izolace celé nádoby min 50 mm
 Izolace včetně horního a spodního klenutí
 mycí hlavice
 hradící přístroj s manometrem
 teploměr PT 100
 Automatický ventil pro regulaci chladícího media
 Řídící modul pro ovládání teplot v tancích
 Vizualizace řídícího modulu pro ovládání teplot v tancích
 vzorkovací kohoutek
 „panenka“ pro oddělení kvasnic od piva
 stavoznak s polykarbonátovým bezpečnostním sklem
 stavoznak opatřen spodním a horním ventilem
 stavoznak sanitovatelný v systému CIP bez nutnosti jej rozebírat
 boční vlez
 pracovní objem min 2 000 litrů

Mobilní (ležácký) tank 10hl (1 ks)
Mobilní ležácký tank se používá pro převoz nápojů do stáčírny.
Minimální technické parametry:
 horizontální nádoba
 provedení nerezová ocel AISI 304
 vnitřní povrch leštěný na RA 0,8
 vnější povrch pískovaný
 1 chladící zóna – přes celou válcovou část
 kvalitní polyuretanová izolace celé nádoby min 50 mm
 hradící přístroj s manometrem
 teploměr PT 100
 tank pro umístění výtlačného vaku
 boční vlez
 pracovní objem: min 1 000 litrů

Automatická myčka KEGů (sudů na pivo) (1ks)
Automatický stroj na mytí vnitřního povrchu KEG sudů před jejich plněním.
Stroj opatřen dvěma aktivními mycími pozicemi.
Minimální technické parametry:
 řídicí systém
 celonerezové provedení
 Mytí formou přítlaku hlavy
 Systém umožňující cyklické mytí malým a velkým průtokem pro důkladné promytí jehly sudu i narážecího košíku
 výkon min 20 KEG/hod při mycím cyklu min 5 minut
 součástí nádrž na mycí prostředek, izolovaná, vyhřívaná včetně čerpadla
 použití fitinků FLACH
 programovatelný postup myti dle znečištění sudů
 propařování párou
 plnění pomocí speciálně upravených hlav do protitlaku

Plnička skleněných lahví a PET lahví (1 ks)
Plnička bude sloužit k plnění PET lahví a skleněných lahví zakoupenými nápoji či nápoji, jejichž stočení si objednal zákazník. Manipulace s lahvemi je ruční, ostatní operace tlakování a plnění probíhají automaticky. Plnící stroj se skládá ze dvou plnicích ventilů, které jsou vzájemně spojeny.
Stroj musí být modulární, lze tedy ventily do budoucna přidávat.
Jedná se o přetlakový plnič, systém plnění pomocí průtokoměru. Po dotěsnění lahve proti ventilu spustí obsluha cyklus: natlakování lahve inertním plynem (CO2, N2), otevření piva – plnění. Po naplnění nastaveným objemem se láhev automaticky odtlakuje. Následně lahve přítlakem sjedou dolů, aby je mohla obsluha odebrat a zazátkovat
Čištění stroje je prováděno externí CIP stanicí (např. plnič KEG sudů) v okruhu (viz položka výše).
Minimální technické parametry:
 výkon pro PET lahve 1,5 l: min 150 ks/hod
 výkon pro PET lahve 2l : min 100 ks/hod
 výkon pro sklo 0,5l : min 200 ks/hod
 počet plnících ventilů: 2
 počet uzavíracích hlav: 1
 vstupní parametry produktu: teplota do 5°C, max. obsah CO2: 6mg/l, min. tlak: 2,5 bar konstantní
 CO2 – ideálně sterilní, nebo N2
 obsahuje nerezový (redukční ventil a odpouštěcí přetlakový ventil (vzduchem řízený)
 vyžaduje přívod pracovního stlačeného vzduchu
 řízení: řídicí systém, pneumatika: SMC; přítlačné válce nerez
Součástí stroje bude:
 Vystřikovací tryska
 Mechanická uzavírací hlava
 Etiketovací ruční stroj pro etiketování jedné přední etikety z odvalových kotoučů
Generátor dusíku (1 ks)
Dusík potřebuje stáčírna k natlakování lahve inertním plynem při plnění.
Vyvíječ dusíku pracuje na principu separace molekul dusíku z tlakového vzduchu pomocí speciální membrány, vyrobené nanotechnologií.
Minimální technické parametry:
 kapacita plněni 3500 l/hodinu při 7 bar
 maximální vstupní tlak 9 bar
 součástí externí nádoba 500 l
 Čistota vyrobeného N2 minimálně 99%
 sušič vzduchu s jednotkou zabraňující průniku vlhkosti
 Součástí dodávky: filtry, membránový ventil, softstart ventil, jehlový ventil, zpětná klapka

Předpokládaná hodnota 2. části zakázky činí 2.737.920,- Kč bez DPH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Část č. 3:
Předmětem této části zakázky je dodání chladicího boxu.
Box bude sloužit jako zrací box pro výrobu piv se speciálním režimem zrání a ležení.
Minimální technické parametry:
 sendvičová konstrukce vestavěná do stávajícího prostoru s polyuretanovou izolací 10 cm, vnitřní pokrytí alu plech
 bezpečnostní chladírenské dveře
 chladící jednotka 4,5 kW s výparníkem
 regulační jednotka s automatickým udržováním teploty
 Regály na umístění lahví
 rozměry boxu 4000 x 6000 x 2550 mm

Předpokládaná hodnota 3. části zakázky činí 234.234,- Kč bez DPH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 630 796,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku a jejich díly
Datum ukončení příjmu nabídek 31.07.2017 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Farma Ohrada s.r.o.
IČO 27739821
Adresa
Vísky 100
67933 Vísky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-014146

Nahoru