Výpis systémových zpráv

„V 00174H – dodávka síťových prvků pro datové centrum itself“

Datum uveřejnění 13.06.2018  
Označení verze Aktuální  (27.07.2018 23:06:31)
Systémové číslo P18V00004866
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00174H – dodávka síťových prvků pro datové centrum itself“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie síťových prvků za podmínek uvedených dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dodání, dopravu a instalaci v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému užívání.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět plnění je položkově kvůli jednotnému ocenění vypsán v příloze č. 2 smlouvy o dílo. Zakázka bude plněna postupně dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo na základě výzvy zadavatele.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Zařízení související s počítači
  • Sítě
Datum ukončení příjmu nabídek 18.07.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název itself s.r.o.
IČO 18826016
Adresa
Pálavské náměstí 4343
62800 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 646595

Nahoru