Výpis systémových zpráv

„V 00174D – dodávka zdvojené technologické podlahy pro datové centrum itself – nové vyhlášení“

Datum uveřejnění 12.07.2018  
Označení verze Aktuální  (27.08.2018 14:46:42)
Systémové číslo P18V00005749
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00174D – dodávka zdvojené technologické podlahy pro datové centrum itself – nové vyhlášení“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedené zdvojené technologické podlahy za podmínek uvedených dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dodání, dopravu a instalaci v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému užívání.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět plnění je položkově kvůli jednotnému ocenění vypsán v příloze č. 2 smlouvy o dílo. Zakázka bude plněna postupně dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo na základě výzvy zadavatele.
Technická specifikace a další podmínky
V rámci projektu modernizace a rozšíření datového centra Telehouse itself Brno bude vybudován i nový datový sál POP V o výměře cca 300 m2 – konkrétně viz výkresová dokumentace, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, který se nachází v 2. NP budovy datacentra.
Je nutné tento nový sál vybavit kvůli chlazení a umístění rozvodů slabo a silnoproudých zdvojenou technologickou podlahou požadovaných vlastností. Zdvojená technologická podlaha v novém sále by měla dosahovat min. níže uvedených vlastností.
1. Technická specifikace
- Dřevotřískový panel o rozměru 600x600 mm (š x d), tolerance rozměrů panelu dle použité nosné rámové konstrukce, tj. každý dodavatel nabídne kompletní systém tak, aby rámová konstrukce a panely byly vzájemně kompatibilní, mezery mezi panely v sestaveném stavu max. 2 mm.
- Spodní líc panelu z pozinkovaného plechu o síle min. 0,5 mm, boky opatřeny plastovou hranou. Vrchní povrch panelu z PVC s antistatickou úpravou v tloušťce min. 2 mm, barva šedá s imitací dřeva. Panel musí splňovat emisní třídu E1 nebo lepší dle ČSN EN 636 (nulový až nízký obsah formaldehydu).
- Panely kladeny volně na rámovou konstrukci z C-profilu 72,5x40 mm, šroubovanou na rektifikovatelné výškově nastavitelné stojky (min. +/- 15 mm) lepené k podlaze místnosti.
- Stojky v modulu max. 600x1200 mm.
- Stavební výška 350 mm.
- Bodová únosnost podlahy min. 300 kg.
- Plošná únosnost podlahy min. 1500 kg / m2.
- Svodový odpor 108 Ohm (antistatik).
- Systémové šroubované rámy pro technologii chlazení.
- Třída reakce na oheň: Bfl – S1 dle ČSN EN 13501-1 nebo lepší.
- Parametry prostředí: teplota 23 +/- 5 °C, rel. vlhkost 30–70 %
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Počítačové podlahy
Datum ukončení příjmu nabídek 13.08.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název itself s.r.o.
IČO 18826016
Adresa
Pálavské náměstí 4343
62800 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 646595

Nahoru