Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00158 – zateplení bytového domu“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 29.07.2016  
Označení verze Aktuální  (31.08.2016 11:31:38)
Systémové číslo P16V00007375
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00158 – zateplení bytového domu“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem zateplení bytového domu společnosti PRONUBIAS TRADE, s.r.o. Konkrétně je předmětem zakázky provedení zateplení pláště budovy, stropu sklepa a podlahy půdního prostoru, výměna všech oken a vstupních dveří a dalších souvisejících stavebních prací a dodávek v rozsahu dle projektové dokumentace.

Součástí předmětu plnění této zakázky jsou také následující činnosti:
 vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek
 zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby
a jejich zpětné předání správcům
 zajištění potřebných záborů ploch
 uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště
 odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku, vč. úhrady příslušných poplatků
 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.) nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován
Zadavatel nebude s uchazeči o podaných nabídkách jednat.
Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 735 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
  • Práce při dokončování budov
Datum ukončení příjmu nabídek 15.08.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název PRONUBIAS TRADE s.r.o.
IČO 03001458
Adresa
Jaroslava Seiferta 2119
43401 Most
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 639815

Nahoru