Výpis systémových zpráv

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY "Nad nemocnicí"

Datum uveřejnění 01.02.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.02.2017
Označení verze Aktuální  (04.03.2019 17:16:53)
Systémové číslo P17V00000618
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY "Nad nemocnicí"
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky jsou služby v podobě zpracování územní studie veřejného prostranství. Detailní popis zadání je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Zatřídění předmětu veřejné zakázky dle klasifikace:
71410000-5 Územní plánování

Místem plnění veřejné zakázky je:
Území, pro které se pořizuje územní studie, se nachází v městě Náchod. Řešené území je v platném Územním plánu Náchod, který nabyl účinnosti dne 7.7.2016, vymezeno zastavitelnými plochami s kodem Z/21n, Z9/sm a P13/n + koridor ZDk4.
Rozsah řešeného území je vyznačen v grafické části tohoto zadání. Rozsah řešeného území o výměře cca 11,09 ha je závazný a může být měněn na základě výsledků průzkumů a rozborů pouze v rámci řešení širších vztahů – zejména napojení na stávající veřejnou infrastrukturu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 250 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-009203
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Územní plánování
Datum ukončení příjmu nabídek 28.02.2017 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY "Nad nemocnicí"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Náchod
IČO 00272868
Adresa
Masarykovo náměstí 40
54701 Náchod
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211671

Nahoru