Výpis systémových zpráv

Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Datum uveřejnění 04.04.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.04.2016
Označení verze Aktuální  (13.03.2017 10:49:35)
Systémové číslo P16V00002647
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
Druh Stavební práce
Popis Účelem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“. Jde o liniovou železniční stavbu, která je součástí III. Tranzitního koridoru – západní část na rameni z Prahy do Chebu a dále na státní hranici se SRN. Do uzlu Plzeň je zaústěno celkem 6 železničních tratí. Z nich je nejvýznamnější koridorová trať z Prahy do Chebu a alternativně do Domažlic s pokračováním do SRN a dalších významných center Evropy. Jedná se o směr nadnárodního významu, tratě jsou zařazeny do evropského železničního systému TEN-T.
Cílem stavby jsou úpravy stávajících stavebních objektů a zařízení v prostoru dnešní železniční stanice Plzeň hl. nádraží. Stavba je prostorově vymezena úpravou kolejí v rozsahu:
- chebské zhlaví osobního nádraží a železniční trať na Cheb a Klatovy až k mostům přes Radbuzu (navázání na již zrealizovanou stavbu „Průjezd Uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“),
- jižní část kolejiště osobního nádraží včetně ostrovních nástupišť 5 a 6,
- odstavné kolejiště v prostoru dnešního seřaďovacího nádraží s návazností na DKV,
- úprava dnešního mostu „Gambrinus“ přes ul. Rokycanskou, kde se demontují 4 nevyužívané ocelové nosníky,
- část ulice Mikulášská v úseku od křížení Mikulášské ulice s ulicí Rejskovou do křížení s ulicí Americká/Šumavská, včetně rekonstrukce tramvajové trati a trasy trolejbusové dopravy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 210 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ 635453
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba železničních mostů
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Výstavba meziměstských železničních drah
  • Železniční signalizace
  • Výstavba tramvajových tratí
Datum ukončení příjmu nabídek 26.09.2016 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO 70994234
Adresa
Dlážděná 1003
11000 Praha 1, Nové Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053451

Nahoru