Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

UV LED velkoformátová tiskárna

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 09.05.2019  
Označení verze Aktuální  (19.06.2019 12:37:36)
Systémové číslo P19V00003627
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky UV LED velkoformátová tiskárna
Druh Dodávky
Popis 1) Identifikace zadavatele
Název: Doypacky s.r.o.
Sídlo: Olgy Havlové 2901/28
130 00 Praha 3 – Vackov
IČ: 06281061
DIČ: CZ06281061

2) Název zakázky
UV LED velkoformátová tiskárna
Zakázka se skládá z jedné části a Zadavatel neumožňuje dílčí plnění

3) Druh zakázky
Dodávky

4) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je UV LED velkoformátová tiskárna určená pro interiérový a exteriérový tisk.
Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení dle přílohy č. 1 Technická specifikace, ze které bude patrné, že požadované parametry jím nabízené plnění splňuje.
Pokud nabídka uchazeče nebude splňovat minimální požadavky definované v příloze č. 1 Technická specifikace, bude to důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení!

Zadavatel poskytuje v rámci technické specifikace položkový rozpočet plnění s tím, že si je vědom, že jednotlivá řešení konkrétních dodavatelů mohou vykazovat drobné technické odlišnost a proto Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že výkazy výměr obsahují základní rámec dodávky a pokud nejsou třeba nějaké položky ve výkazech výměr uvedeny a jsou nezbytné pro zdárnou realizaci předmětu plnění, je i přes to Uchazeč povinen je zahrnout do své nabídkové ceny. V případě pochybností doporučuje Zadavatel Uchazečům využít institutu žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
- Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 17. 6. 2019 v 14:00 hod viz DI 2

- Adresa pro podání nabídek.

Nabídky budou doručeny na pobočku osoby zastupující zadavatele:
EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek
(Technologické centrum Písek - šedivá budova)

6) Kontaktní osoba zadavatele
Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

7) Další (nepovinné) informace

- Předpokládaná hodnota zakázky

2 700 000 Kč bez DPH


- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Tiskařské stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 17.06.2019 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Doypacky s.r.o.
IČO 06281061
Adresa
Olgy Havlové 2901
13000 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru