Výpis systémových zpráv

Úpravy místních komunikací - Rekonstrukce spodní návsi – II. etapa

Datum uveřejnění 27.07.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.06.2016
Označení verze Aktuální  (10.11.2016 16:30:18)
Systémové číslo P16V00007288
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Úpravy místních komunikací - Rekonstrukce spodní návsi – II. etapa
Druh Stavební práce
Popis Ulice Spodní Náves v obci Sedlec je z dopravního hlediska ve stávajícím stavu místní
obslužnou komunikací napojenou ve stykové křižovatce na stávající průtah státní silnice č.
III/0084 vedený obcí v několika serpentinách z jižního okraje obce k jejímu severnímu okraji.

Komunikace je vedena od výše zmíněné stykové křižovatky v mírném klesání směrem
severovýchodním v délce zhruba 150 m a dopravně obsluhuje přilehlou zástavbu. Ústí do
malého náměstí, kde se rozplétá na několik úzkých komunikačních paprsků ukončených u
jednotlivých vjezdů k přilehlým nemovitostem.

Předmětná dokumentace řeší realizaci 2. etapy, která zahrnuje zbývající stavební úpravy
navazující na již provedenou 1. etapu. Jedná se o příjezdovou komunikaci k budoucímu areálu technického dvora, podélný parkovací pruh v prostoru vlastní návsi a příjezdovou komunikaci v severozápadním rohu návsi.
Podrobně je popis veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro realizaci stavby zpracované Ing. Karlem Mišičkou, Malešická 2404/27, 130 00 Praha 3.
Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 510 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba silnic
  • Práce na stavbě silnic
  • Obnova povrchu vozovky
Datum ukončení příjmu nabídek 13.07.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Úpravy místních komunikací - Rekonstrukce spodní návsi – II. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sedlec
IČO 00640239
Adresa
Sedlec 60
25065 Sedlec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 369116

Nahoru