Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Úpravy hlavního výrobního objektu – provozovna...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 13.05.2019  
Datum zrušení 29.08.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 14.05.2019
Označení verze Aktuální  (29.08.2019 14:51:53)
Systémové číslo P19V00003731
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Úpravy hlavního výrobního objektu – provozovna Planá nad Lužnicí
Druh Stavební práce
Popis Specifikace a rozsah předmětu plnění:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího hlavního výrobního objektu a bývalého skladu konzerv včetně nové propojovací budovy.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Projektová dokumentace s názvem „Kostelecké uzeniny a.s., Úpravy hlavního výrobního objektu, provozovna Planá nad Lužnicí“, vypracovaná Studiem DOLMEN s.r.o., Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice pod číslem akce A 13-18, s výkazem výměr (Příloha č. 2a a Příloha č. 2b),

Výkresy Přílohy č. 2a a Přílohy č. 2b jsou na profilu zadavatele uveřejněny pouze ve formátu pdf.
V případě zájmu poskytne totožné výkresy ve formátu .dwg p zadavatel na písemnou žádost účastníka, doručenou e-mailem kontaktní osobě.
V žádosti bude uvedeno obchodní jméno účastníka a jméno osoby včetně kontaktních údajů, které bude dokumentace elektronicky odeslána, případně po domluvě osobně předána na datovém médiu.


Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky:
Zahájení plnění: nejdříve červenec 2019
Ukončení plnění: polovina března 2020

Přesné lhůty plnění realizace díla jsou definovány v článku 3 Smlouvy o dílo.

Zadavatel předpokládá podepsání smlouvy do 10 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení.Místo plnění předmětu zakázky:
Výrobní areál Kosteleckých uzenin a.s. v Plané nad Lužnicí na pozemcích
p.č. 1488/1, 1498, 1494, 1489/2, 1489/3, 1489/4, 1489/5, 1488/51, 1488/50, 1488/49, 1488/41, 1488/40, 1488/37, 1508/2, 1506/3, 3300;
k.ú.: Planá nad Lužnicí.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí 140 000 000 Kč bez DPH.

Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kostelecke-uzeniny-a-s


Prohlídka staveniště
Prohlídka místa plnění zakázky je umožněna po dohodě s Kontaktní osobou.
Žádost o prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem Kontaktní osobě. Zadavatel umožní prohlídku bez zbytečného odkladu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 140 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba jatek
  • Výstavba zemědělských objektů
  • Výstavba průmyslových budov
Datum ukončení příjmu nabídek 27.06.2019 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kostelecké uzeniny a.s.
IČO 46900411
Adresa
Kostelec 60
58861 Kostelec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-003747

Nahoru