Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Úprava hřišť v areálu Sokola Roztoky v...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 08.07.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.06.2020
Označení verze Aktuální  (06.10.2020 07:18:37)
Systémové číslo P20V00004511
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Úprava hřišť v areálu Sokola Roztoky v Roztokách u Prahy
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce povrchů dvou hřišť umístěných v areálu Sokola Roztoky tak, jak je vyznačeno v příloze 3a) této zadávací dokumentace. Stávající stav obou ploch je zachycen na fotodokumentaci 3b) a c). Plnění zakázky je požadováno systémem „design and build“. Od zhotovitele je tedy požadována jednoduchá stavební dokumentace, včetně položkového rozpočtu, která bude zadavatelem schválena a následně bude podle ní zbudováno samotné dílo. Dále je požadováno zjištění pravděpodobného průběhu inženýrských sítí a jejich vytyčení v rámci realizace stavby. Zadavatel nepředpokládá potřebu jakéhokoliv stavebního řízení. Pouze pro vybudování podzemního zásobníku vody pro zavlažovací systém bude třeba územního souhlasu. Veškerá jednání s příslušným stavebním úřadem zajistí zadavatel.
Věcně se jedná o změnu stávajícího umělého povrchu (tartan) hřiště č. 1 (27x44m) na nový multifunkční povrch z umělé trávy 2. generace. Zde proběhne vyčištění stávajícího umělého povrchu, jeho vyrovnání speciální stěrkou a následná pokládka povrchu nového. Nový povrch bude UMT 2. generace (kupř. JUTA Fast Track) s křemičitým zásypem. Hřiště bude doplněno umělým osvětlením, umožňujícím plný provoz po setmění.
Povrch multifunkčního hřiště bude zahrnovat lajnování a kotvící prvky pro konstrukce pro 2 basketbalová hřiště (umístění a konstrukce košů zůstávají stávající), jedno tenisové a 2 volejbalová hřiště a hřiště pro malou kopanou. Oplocení zůstává původní, beze změn. Systém odvodnění povrchu je ponechán stávající – plošný vsak do podkladových vrstev.
Dále se jedná o rekonstrukci stávající plochy sloužící k tréninku kopané (hřiště 2, 21x40m) a její rozšíření na jihozápadní straně cca o 5m - viz půdorys 3d. Pro umožnění tohoto rozšíření bude demontován stávající nadzemní zásobník vody na zavlažování, celý zavlažovací systém bude odstrojen a přepojen na nově zbudovaný, podzemní zásobník vody o objemu 20 m3 v oblasti jihozápadního rohu hřiště (výkres 3e). V rámci nezbytných terénních úprav při rozšíření hřiště, na jihozápadní straně, se vybuduje opěrná zeď. Odvod a likvidace srážkových vod budou u tohoto hřiště zabezpečeny novým drenážním systémem (půdorys 3f). Bude stržen stávající umělý trávník, provedeno dosypání a úprava konstrukčních vrstev hřiště a položen nový koberec umělého trávníku 3. generace. Zadavatel připouští použití i již použitého materiálu, pokud jím účastník řízení disponuje a pokud je tento kvalitativně způsobilý k dalšímu použití. Okolo celého hřiště bude vybudováno nové oplocení z flexibilních sítí, do výšky 4 m. V oplocení je požadován vjezd pro údržbu a pěší branka pro hráče. Brána a branka jsou požadovány uzamykatelné.
Plocha hřiště bude zahrnovat lajnování a případnou přípravu pro konstrukce pro malou kopanou.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 200 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zásobníky na vodu
  • Stavební úpravy sportovních zařízení
  • Opravy a údržba sportovních zařízení
  • Výstavba drenážních systémů
  • Stavební práce vztahující se k drenáži
  • Vyrovnávání povrchu pro sportoviště
Datum ukončení příjmu nabídek 08.07.2020 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Úprava hřišť v areálu Sokola Roztoky v Roztokách u Prahy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru