Výpis systémových zpráv

Trnávka - chodník II. etapa - vícepráce

Datum uveřejnění 08.10.2015  
Označení verze Aktuální  (07.01.2016 17:47:10)
Systémové číslo P15V00006555
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Trnávka - chodník II. etapa - vícepráce
Druh Stavební práce
Popis Dne 3. 8. 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo mezi Obcí Trnávka, se sídlem Trnávka 1, 742 58, IČ: 00848441 a společností JANKOSTAV s. r. o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 25855581, který podal nejnižší nabídkovou cenu ve výši 4.866.816,77 Kč bez DPH v rámci podlimitní veřejné zakázky "Trnávka - chodník II. etapa", která byla vyhlášena dne 18. 6. 2015 formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ.

Dodatečné stavební práce byly vyčísleny na částku 219.346,53 Kč bez DPH, tedy nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky a budou zadány témuž dodavateli - JANKOSTAV s. r. o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 25855581, který realizuje původní veřejnou zakázku.

Předmětné dodatečné stavební práce spočívají v realizaci části stoky "A1" DN 400 délky 84 m, I. etapy, včetně 3 ks šachet (jedná se o propojení stoky B1 v délce 264 m, se stávajícím betonovým potrubím). Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a to vzhledem k tomu, že měly být součástí I. etapy (blíže viz bod V. odůvodnění). V daném případě (realizace II. etapy probíhá dříve než realizace I. etapy), dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, neboť by nebyla zajištěna funkčnost stoky B1, II. etapy. Z této stoky, by z potrubí za šachtou Šk1 vytékala voda volně do mělkého otevřeného příkopu podél cesty v délce 84 m a hrozilo by nebezpečí vytékání dešťové vody na komunikaci III/4806. Dále by také hrozilo zaplavování přilehlých pozemků a rodinných domů.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 524147
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Trnávka - chodník II. etapa - vícepráce
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Trnávka
IČO 00848441
Adresa
Trnávka 1
74258 Trnávka
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 363455

Nahoru