Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

TIŠICE - MODERNIZACE FARMY

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 16.01.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.01.2019
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 10:45:34)
Systémové číslo P19V00000311
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky TIŠICE - MODERNIZACE FARMY
Druh Stavební práce
Popis Záměrem investora je rekonstrukce stájí pro výkrm prasat na farmě Tišice. Zakázka je rozdělena na tři etapy, dle možností zadavatele v postupném uvolňování staveniště. Realizace zakázky bude probíhat za provozu farmy.
SO-01 Stáj I.- stáj pro výkrm prasat - ustajovací kapacita 2 084 ks
SO-02 Stáj II. - stáj pro výkrm prasat - ustajovací kapacita 1 100 ks

Stávající kapacita stáje zůstane zachována – bez změn. Úprava stájí spočívá ve stavební úpravě podlah. Zároveň bude provedena úprava technologie ustájení, napájení a krmení.
Další specifikace zakázky je uvedena v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
• Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/lipra-pork-a-s
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.

6.2 Prohlídka staveniště
Prohlídka staveniště bude umožněna dne 24. 1. 2019 v 12.00 hodin nebo dne 25. 1. 2019 v 10:00 hodin na adrese: LIPRA PORK, a.s., Tišice, Boleslavská ul., 277 15 Tišice.
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení poslali přihlášku s uvedením termínu prohlídky, obchodního jména účastníka
a vzhledem k požadavkům na základní pravidla biosecurity také kontaktních údaje na všechny osoby účastníka (jméno, příjmení, telefon, e-mail), které se místního šetření zúčastní.
Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději dva (2) pracovní dny před termínem konání prohlídky staveniště.
Kontaktní osoba zadavatele na základě přihlášky zašle účastníkovi formulář BIOSECURITY (dotazník
o návštěvě farmy Kladruby), který musí všechny osoby účastníka, kteří se prohlídky zúčastní vyplnit
a zaslat zpět kontaktní osobě zadavatele, a to nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem konání prohlídky staveniště. Účastníci, kteří nezašlou vyplněný formulář BIOSECURITY nebudou vpuštěni na místo prohlídky staveniště!

6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 20.000.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 20 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 18.02.2019 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název LIPRA PORK, a.s.
IČO 46356118
Adresa
Štěpánovice 38
51263 Rovensko pod Troskami
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 522036

Nahoru