Výpis systémových zpráv

Technologie pro bourání vepřových půlek včetně logistického odsunu suroviny

Datum uveřejnění 11.07.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.07.2019
Označení verze Aktuální  (11.07.2019 12:38:36)
Systémové číslo P19V00005895
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Technologie pro bourání vepřových půlek včetně logistického odsunu suroviny
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka technologie pro bourání vepřových půlek včetně logistického odsunu suroviny v rámci realizace projektu ”Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby masných polotovarů“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Opatření 16. Spolupráce Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových postupů a technologií Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.


II. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky

Dodávkou se rozumí povinnost dodavatele dodat poptávanou technologii na místo plnění předmětu zakázky, montáž a zapojení dodané technologie, plné zprovoznění dodané technologie a zajištění všech opatření s tím souvisejících včetně zaškolení pracovníků zadavatele.

Zadavatel požaduje následující:

Zadavatel požaduje dodat technologii pro bourání vepřových půlek včetně logistického odsunu suroviny, dále jen „Zařízení“, a to včetně dopravy, odborné instalace a zprovoznění, dodávky dokumentace k zařízení a proškolení pracovníků zadavatele.


Bližší technická specifikace zařízení a výkresy zařízení jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Účastník je povinen ve své nabídce popsat navrhované řešení plnění zakázky, ze kterého musí vyplývat, že nabízené plnění splňuje technické požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci (zejména v příloze č. 2).

Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky:

Lhůty plnění zakázky jsou definovány v článku 2 Kupní smlouvy.

Ukončení plnění předmětu zakázky: nejpozději do 15. dubna 2020

Zadavatel předpokládá podepsání Kupní smlouvy do deseti dnů od oznámení výsledku výběrového řízení.

Místo plnění předmětu zakázky:
Výrobní areál Kosteleckých uzenin a.s. v Plané nad Lužnicí, PSČ 391 11

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí 1.600.000,- EUR bez DPH.

Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kostelecke-uzeniny-a-s
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 41 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku
  • Stroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin a nápojů
  • Stroje na řezání potravin
  • Části strojů na výrobu potravin
  • Instalace a montáž strojů na výrobu potravin a nápojů a pro zpracování tabáku
Datum ukončení příjmu nabídek 12.08.2019 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kostelecké uzeniny a.s.
IČO 46900411
Adresa
Kostelec 60
58861 Kostelec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-003747

Nahoru