Výpis systémových zpráv

Technický dozor investora a koordinátor BOZP stavby Stavební úpravy, přístavba a nástavba Domova pro seniory Vsetín - Ohrada (DOMOV HARMONIE)

Datum uveřejnění 18.04.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.04.2014
Označení verze Aktuální  (24.09.2014 16:16:50)
Systémové číslo P14V00002015
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Technický dozor investora a koordinátor BOZP stavby Stavební úpravy, přístavba a nástavba Domova pro seniory Vsetín - Ohrada (DOMOV HARMONIE)
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby technického dozoru investora a koordinátora BOZP v průběhu STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBY A NÁSTAVBY DOMOVA PRO SENIORY, VSETÍN-OHRADA (DOMOV HARMONIE), (stavební práce obsahují i část rekonstrukce kuchyně a prádelny Domova Harmonie Vsetín) v předpokládané investiční hodnotě 28 804 544,- Kč bez DPH v rozsahu a v souladu se touto výzvou/ zadávací dokumentací (dále jen „ZD“).
Předpokládané investiční hodnoty stavebních prací:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba Domova Harmonie: 25 880 058 Kč bez DPH
Rekonstrukce kuchyně a prádelny Domova Harmonie Vsetín 2 924 486 Kč bez DPH

Zakázka bude rozčleněna do dvou částí:
Část 1. Technický dozor investora (TDI)
Část 2. Koordinátor BOZP

Každá část bude plněna jako celek jedním dodavatelem. V rámci každé části však z důvodu nutnosti oddělení fakturace budou určeny dva dílčí celky:
Dílčí celek a) Stavební úpravy, přístavba a nástavba Domova Harmonie
(Dílčí celek a) bude podporován z Programu švýcarsko-české spolupráce, viz. čl. 4.3. této ZD)
Dílčí celek b) Rekonstrukce kuchyně a prádelny Domova Harmonie
(Dílčí celek b) bude podporován z vlastních zdrojů zadavatele)

Zadávací podmínky jsou shodné pro obě části veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen pro každou část samostatnou smlouvou. Smlouva TDI pro část 1 tvoří přílohu č. 1 této ZD, smlouva BOZP pro část 2 tvoří přílohu č. 2 této ZD.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku pro obě části veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však bude podána zcela samostatně. Nabídky pro každou část veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 263 333,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické služby a stavební dozor
  • Stavební dozor
  • Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
  • Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
Datum ukončení příjmu nabídek 07.05.2014 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Technický dozor investora a koordinátor BOZP stavby Stavební úpravy, přístavba a nástavba Domova pro seniory Vsetín - Ohrada (DOMOV HARMONIE)
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Diakonie ČCE - středisko Vsetín
IČO 73633178
Adresa
Strmá 34
75501 Vsetín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 223581

Nahoru