Výpis systémových zpráv

„Svoz směsného komunálního odpadu a provozování sběrného dvora ve městě Hulín“

Datum uveřejnění 25.08.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.08.2014
Označení verze Aktuální  (25.03.2020 09:10:32)
Systémové číslo P14V00005513
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Svoz směsného komunálního odpadu a provozování sběrného dvora ve městě Hulín“
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, jehož vlastníkem a původcem je město Hulín. Vítězný dodavatel povede za město veškerou evidenci o likvidaci odpadu a bude předávat pravidelné zprávy o ekologické likvidaci odpadu.
Předmětem zakázky je rovněž svoz bioodpadu - 15 ks kontejnerů se spodním výsypem o objemu 1100 l, které jsou ve vlastnictví města Hulín.
Předmětem zakázky není svoz a likvidace jiných složek odpadů města (separované odpady, nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady).
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora ve městě Hulín, který se nachází v centrální části města na ulici Kostelní, č.pop. 988 na pozemku parcelní číslo 2718/7 v kat. území Hulín (dále jen „zařízení“). Provozovatel bude zejména provádět odběr, třídění, dočasné skladování a následné odstranění nebo využití odpadů v souladu se zákony o odpadovém hospodářství, ostatními obecně závaznými předpisy a schváleným Provozním řádem.
Plnění musí být v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami města Hulín.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 489961
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Služby související s likvidací odpadů a odpady
Datum ukončení příjmu nabídek 17.10.2014 08:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Svoz směsného komunálního odpadu a provozování sběrného dvora ve městě Hulín“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hulín
IČO 00287229
Adresa
nám. Míru 162
76824 Hulín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 354938

Nahoru